Η Έδρα των Ελληνικών Σπουδών

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Chair of Hellenistics
Institute of Philology
Kiev National Taras Shevchenko University
Room 49-50,
14, Taras Shevchenko blvd.,
Kiev, 01030
UKRAINE

Τηλέφωνο / φαξ: 0038-044-239-33-48

e-mail: ellinedra@ukr.net

Γραμματέας – κα Γαλίνα Μπαρανόβσκα

© 2009-2015 Institute of Philology