Πτυχιακές εργασίες

Θέματα των φοιτητικών εργασίων
2 έτος

1. Ελληνικές λέξεις αγγλικής και γαλλικής προέλευσης.
2. Δομή, σημασία και λειτουργία των ελληνικών ιδιωτισμών που περιέχουν λέξεις σωματισμούς.
3. Λεκτικές, σημασιολογικές, επικοινωνιακές και πραγματολογικές ιδιαιτερότητες των ελληνικών διαφημιστικών κειμένων.
4. Αξιολόγηση ως μία από τις σημασίες των επιθέτων που δηλώνουν χρώμα στους νεοελληνικούς ιδιωτισμούς.
5. Αντιπαραβολή ελληνικών και ουκρανικών ιδιωτισμών που περιέχουν ονόματα ζώων.
6. Αθλητική ορολογία της Νέας Ελληνικής γλώσσας.
7. Λειτουργία και σημασία των ελληνικών ιδιωτισμών που περιέχουν ονόματα φυτών.
8. Ορολογία πληροφορικής της Νέας Ελληνικής γλώσσας.

Πτυχιακές εργασίες επί τον τίτλο Bachelor
4 έτος
1. Μεταφορά στον πολιτικό λόγο.
2. Η γραμματική κατηγορία του γένους στη Νέα Ελληνική γλώσσα.
3. Λειτουργία των ιδιωτισμών στην ελληνική πεζογραφία (βάσει του μυθιστορήματος του Κ. Ταχτσή «Το τρίτο στεφάνι»).
4. Μέσα επιχειρηματολογίας και αξιολόγησης στα ελληνικά ΜΜΕ.
5. Χειρονομίες και γλώσσα του σώματος και της στάσης στην καθημερινή επικοινωνία (βάσει των τηλεοπτικών σειρών).
6. Λεκτικές, σημασιολογικές, επικοινωνιακές και πραγματολογικές ιδιαιτερότητες των τίτλων των άρθρων (βάσει των ελληνικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ).
7. Τα ελληνικά ρήματα με τη σημασία του «λέω».
8. Γλωσσικές και υφολογικές ιδιαιτερότητες των νεοελληνικών κειμένων του επίσημου γραφειοκρατικού ύφους.
9. Γλωσσικά μέσα χαρακτηροποίησης του προσώπου του λογοτεχνικού έργου: γλωσσικές, γνωστικές, επικοινωνιακές και πραγματολογικές ιδιαιτερότητες.
10. Το μεταφορικό και συμβολικό δυναμικό των λέξεων που δηλώνουν χρώμα στα Νέα Ελληνικά.
11. Πρόθεση της Νέας Ελληνικής γλώσσας.
12. Σημασιολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της γλώσσας των νέων.
13. Τυπολογία επιφωνημάτων της Νέας Ελληνικής γλώσσας.
14. Χρήση έκτασης στο σύγχρονο ελληνικό δημοσιογραφικό λόγο.
15. Ειδολογικές, επικοινωνιακές, πραγματολογικές, γλωσσικές και υφολογικές ιδιαιτερότητες του δημόσιου λόγου.
16. Η έννοια της μοίρας στη Νέα Ελληνική γλώσσα.
17. Δομικές και σημασιολογικές ιδιαιτερότητες των νεοελληνικών νομικών όρων.

Πτυχιακές εργασίες επί τον τίτλο Master
1. Συντομογραφίες και ακρωνυμίες στη γλώσσα των ελληνικών ΜΜΕ.
2. Γλωσσικές, σημασιολογικές και υφολογικές ιδιαιτερότητες της γλώσσας των ελληνικών κειμένων για τη μόδα.
3. Μοντέλα της φυλετικής (gender) ταυτότητας της γυναίκας στα ελληνικά ΜΜΕ.
4. Γλωσσικά και υφολογικά μέσα έκφρασης της παράστασης «θάνατος» στα μυθιστορήματα του Σ. Μυριβήλη.
5. Ειδολογικές ιδιαιτερότητες των αθλητικών ρεπορτάζ στα ελληνικά ΜΜΕ.
6. Λειτουργία των εκφραστικών λεκτικών μονάδων στα αθλητικά κείμενα των ελληνικών ΜΜΕ.
7. Παραγωγικές και σημασιολογικές ιδιαιτερότητες των σύνθετων επιθέτων της Νέας Ελληνικής γλώσσας.

© 2009-2015 Institute of Philology