Διδακτορικές διατριβές

Περεπλιότσικοβα Σ. Η απόδοση του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Νίκου Καζαντζάκη στις ουκρανικές μεταφράσεις. Ειδικότητα «Μεταφρασεολογία». 2004.

Σαβένκο Α. Νεοελληνική φρασεολογία και η απόδοσή της στις ουκρανικές μεταφράσεις των μυθιστορημάτων του Ν. Καζαντζάκη και Σ. Μυριβήλη. Ειδικότητα «Μεταφρασεολογία». 2006.

Στολιαρόβα Α. Επικοινωνιακές και πραγματολογικές ιδιαιτερότητες των νεοελληνικών νομοθετικών κειμένων (βάσει των ισχυόντων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Ελλάδας). Ειδικότητα «Κλασσικές γλώσσες. Ορισμένες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες». 2007.

Παβλόβσκα Ζ. Η Σύνταξη της αιτιατικής πτώσης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Ειδικότητα «Κλασσικές γλώσσες. Ορισμένες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες». 2008.

Μοϊσίενκο Ο. Δομικές, σημασιολογικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες των σχολίων στο λογοτεχνικό κείμενο (βάσει των έργων της Α. Ζέης). Ειδικότητα «Κλασσικές γλώσσες. Ορισμένες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες». 2008.

Λιούμπτσενκο Τ. Μεταβατικότητα ως ένα είδος σθένους του ρήματος στα Νέα Ελληνικά. Ειδικότητα «Κλασσικές γλώσσες. Ορισμένες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες». 2009.

Κούτνα Ι. Δομικές, γλωσσικές και υφολογικές ιδιαιτερότητες των παραμυθίων των Ελλήνων της Αζόφ. Ειδικότητα «Κλασσικές γλώσσες. Ορισμένες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες». 2011.

Τύστσενκο Ο. Το γραμματικό γένος στο σύστημα των κατηγοριών ουσιαστικών στη νεοελληνική γλώσσα. Ειδικότητα «Κλασσικές γλώσσες. Ορισμένες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες». 2011.

© 2009-2015 Institute of Philology