Μαθήματα

Μαθήματα του κορμού
• Πρακτικό μάθημα της Νέας Ελληνικής ως πρώτης ξένης γλώσσας
• Πρακτικό μάθημα της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας και μετάφρασης
• Γλωσσοχωρογνωσία της Ελλάδας και Κύπρου
• Εισαγωγή στη Μεταφρασεολογία
• Εισαγωγή στην ειδική φιλολογία
• Ιστορία της Νέας Ελληνικής γλώσσας
• Λεξικολογία της Νέας Ελληνικής γλώσσας
• Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης από τα Νέα Ελληνικά
• Πρακτική μετάφρασης από τα Νέα Ελληνικά
• Θεωρητική φωνητική της Νέας Ελληνικής γλώσσας
• Θεωρητική γραμματική της Νέας Ελληνικής γλώσσας
• Υφολογία της Νέας Ελληνικής γλώσσας
• Βάσεις της επιχειρηματικής επικοινωνίας
• Στρατηγικές επικοινωνίας
Μαθήματα επιλογής
• Συγκριτική λεξικολογία και γραμματική της Νέας Ελληνικής και Ουκρανικής γλωσσών
• Ζητήματα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
• Σύγχρονες μελέτες ομιλίας (discourse analysis)
• Διαχρονικές ειδολογικές και υφολογικές ιδιαιτερότητες του κειμένου
• Ειδολογικές και υφολογικές ιδιαιτερότητες του πεζού κειμένου
• Συγκριτική υφολογία της Ουκρανικής και Νέας Ελληνικής γλωσσών
• Ζητήματα της θεωρίας και πράξης της μετάφρασης από τα Νεά Ελληνικά
• Ζητήματα της ελληνικής διαλεκτολογίας
• Ζητήματα της σύγχρονης γλωσσολογίας
• Σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής στη φιλολογική δραστηριότητα
• Ιδιαιτερότητες μετάφρασης των νεοελληνικών νομικών κειμένων
• Ιδιαιτερότητες μετάφρασης των νεοελληνικών οικονομικών κειμένων
• Ζητήματα της γνωστικής γλωσσολογίας
• Ζητήματα της κειμενογλωσσολογίας
• Τεχνικές μετάφρασης

© 2009-2015 Institute of Philology