Κύριες δημοσιεύσεις

1999: Σημειώσεις του Ιστορικο-Φιλολογικού Συλλόγου «Ανδρέας Μπιλέτσκυ». Τέυχος Γ΄. Кίεβο.

2000: Ελληνική ορθοδοξία στην Ουκρανία. Κίεβο.
Τσερνούχιν Ε. Ελληνικά χειρόγραφα στις συλλογές του Κιέβου. Κίεβο- Ουάσιγκτον.
Γλωσσικές και εννοιλογικές εικόνες του κόσμου. Επετηρίδα του Ινστιτούτου Φιλολογίας του Εθνικού «Ταράς Σεβτσένκο» Πανεπιστημίου του Κιέβου. Τεύχος 6, μέρος 1-2.

2002: Τσερνούχιν Ε. Ελληνική χειρογραφική κληρονομία στην Ουκρανία. Кίεβο.
Σαβένκο Α. Ρώσσο-νεοελληνικοί διάλογοι. Κίεβο.

2003: Κλιμένκο Ν., Πονομαρίβ Ο., Τσερνούχιν Ε. Νεοελληνο-ουκρανικό λεξικό (έκδοση 1η - 2003, έκδοση 2η - 2005). Κίεβο.
Σημειώσεις του Ιστορικο-Φιλολογικού Συλλόγου «Ανδρέας Μπιλέτσκυ». Τέυχος Δ΄. Кίεβο.

2005: Πονομαρίβ Ο. Λέξεις ελληνικής προέλευσης στην ουκρανική γλώσσα. Κίεβο.
Ανθολογία νεοελληνικής λογοτεχνίας στις ουκρανικές μεταφράσεις / συντάκτες Πονομαρίβ Ο., Κλιμένκο Ν., Περεπλιότσικοβα Σ. (έκδοση 1η - 2005, έκδοση 2η επεξεργασμένη - 2008). Κίεβο.

2007: Ξένη λογοτεχνία. Σχολικό βιβλίο για την 9-η τάξη / Πιβνιούκ Ν., Τσεπούρκο Ο., Μαλένκα Τ., Σαβένκο Α. και άλλοι. Κίεβο.
Μπόϊκο Τ. Καταστατικό της ιδιωτικής εταιρείας: εγχειρίδιο της νεοελληνικής επιχειρηματικής επικοινωνίας. Κίεβο.

2008: Κλιμένκο Ν., Πονομαρίβ Ο., Σαβένκο Α. Ουκρανό-ελληνικό λεξικό. Κίεβο.
Κλιμένκο Ν., Καρπιλόβσκα Ε., Κυσλιούκ Λ. Δηναμικές διαδικασίες στο λεξιλόγιο της σύγχρονης ουκρανικής γλώσσας. Κίεβο.
Περεπλιότσικοβα Σ. Γλωσσοχωρογνωσία της Ελλάδος και Κύπρου για τους ελληνομαθείς φοιτητές. Κίεβο.
Σαβένκο Α. Η χρήση των ελληνικών στο οικονομικό και νομικό περιβάλλον. Κίεβο.
Stolyarova A. A. Σύντομο ΄Ελληνο-ουκρανικό λεξικό νομικών όρων. Κίεβο.
Νίκος Καζαντζάκης: πάθος για την ελευθερία: επετηρίδα επιστημονικών μελετών και μεταφράσεων/ συντάκτης Α. Σαβένκο. Κίεβο.
2009: Γλώσσες και πολιτισμοί της νέας Ευρώπης: επαφές και πρωτοτυπία (πρακτικά με αφορμή την 70η επέτειο από τη γέννηση της καθηγήτριας Νίνας Κλιμένκο): Τα πρακτικά του επιστημονικού συνεδρίου. Κίεβο

Μοϊσίενκο Ο. Δομικές, σημασιολογικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες των σχολίων στο λογοτεχνικό κείμενο (βάσει των έργων της Α. Ζέης): [μονογραφία]. Κίεβο.

2010: Ελληνικές σπουδές στην Ουκρανία: Συλλογή επιστημονικών άρθρων / Κλιμένκο Ν., Πονομαρίβ Α., Σαβένκο Α και άλλοι. Κίεβο.
Σαβένκο Α. Η χρήση των ελληνικών στο οικονομικό και νομικό περιβάλλον. Κίεβο.
Savenko A. O., Stolyarova A. A. Σύντομο ΄Ελληνο-ουκρανικό λεξικό νομικών και οικονομικών όρων. – Κίεβο.
Σαβένκο А. Ουκρανό-ελληνικοί διάλογοι. Κίεβο.
Stolyarova A. A. Σύντομο ΄Ελληνο-ρωσικό νομικό λεξικό. Κίεβο.

2011: Stolyarova A. A. Επικοινωνιακές και πραγματολογικές ιδιαιτερότητες του νεοελληνικού νομοθετικού κειμένου: [μονογραφία]. Κίεβο.

© 2009-2015 Institute of Philology