Επιστημονικές επετηρίδες της Έδρας των Ελληνικών Σπουδών

Σημειώσεις του Ιστορικο-Φιλολογικού Συλλόγου «Ανδρέας Μπιλέτσκυ». Τεύχοι Α΄−Δ΄. Кίεβο. К., 1999-2004.

Γλώσσες και πολιτισμοί της νέας Ευρώπης: επαφές και πρωτοτυπία (πρακτικά με αφορμή την 70η επέτειο από τη γέννηση της καθηγήτριας Νίνας Κλιμένκο): Τα πρακτικά του επιστημονικού συνεδρίου. Κίεβο: Εκδοτικός Οίκος του Δημητρίου Μπουράγο, 2009

Ελληνικές σπουδές στην Ουκρανία: Συλλογή επιστημονικών άρθρων / Κλιμένκο Ν., Πονομαρίβ Α., Σαβένκο Α. και άλλοι. Κίεβο: Εκδοτικός Οίκος του Δημητρίου Μπουράγο, 2010.

© 2009-2015 Institute of Philology