Ελληνικός Γλωσσικός ΄Ομιλος

Στα πλαίσια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και Πολιτισμού «Ανδρέας Μπιλέτσκυ» λειτουργεί ο Γλωσσικός ΄Ομιλος του οποίου τα πιο ενεργά μέλη είναι οι φοιτητές της ΄Εδρας Ελληνικών Σπουδών, άλλων εδρών του Ινστιτούτου Φιλολογίας, του Ινστιτούτου Δημοσιογραφίας καθώς και άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ουκρανικής πρωτεύουσας όπως η Ακαδημία Κιέβου «Πετρό Μογύλα», το Εθνικό Γλωσσολογικό Πανεπιστήμιο.
Οι υπεύθυνοι του Ομίλου σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ουκρανία διοργανώνουν συναντήσεις των μελών του με διακεκριμένους ΄Ελληνες καλλιτέχνες και πολιτικούς, προβολή ελληνικών ταινιών, παραστάσεις και παρουσιάσεις με θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Ο ΄Ομιλος οφείλει πολλά στον απεσπασμένο εκπαιδευτικό κο. Δημήτρη Μπάρλα ο οποίος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2009–2010 και 2010–2011 έδωσε μια σειρά διαλέξεων με θέματα που ενδιέφεραν το ουκρανικό φοιτητικό κοινό: «Ελληνική μουσική του 19-20 αι.», «Ελληνικοί χοροί», «Το θέατρο της Νέας Ελλάδας», «Το κλίμα της Ελλάδας» κ.α. Τα σεμινάρια τα οποία διεξήγε παράλληλα με τις διαλέξεις παρείχαν την ευκαιρία στα μέλη του Ομίλου να συζητήσουν το υλικό των παραδόσεων και να συγκρίνουν την πολιτιστική ζωή της Ελλάδας με αυτή της Ουκρανίας.

© 2009-2015 Institute of Philology