Οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί

Από το 2010 οι φοιτητές που μαθαίνουν τη νεοελληνική γλώσσα καθώς και όλοι επιθυμούντες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Η πρωτεργάτρια της οργάνωσής τους ήταν η υφ. Περεπλιότσικοβα Σ.Ε. με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος, το οποίο στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης του πολιτισμού των Ελλήνων του εξωτερικού διόρισε τον καθηγητή των χορών τον κύριο Γιώργο Φασιά στο Κίεβο. Από την άλλη πλευρά, το ενδιαφέρον στη γλώσσα ενός λαού είναι αδύνατο να υπάρχει χωρίς το ενδιαφέρον στον πολιτισμό αυτού του λαού. Στα μαθήματα των χορών οι φοιτητές γνωρίζουν τους παραδοσιακούς για διάφορες περιοχές της Ελλάδας χορούς και μουσική καθώς και μαθαίνουν την ιστορία αυτών των περιοχών μέσω ιστορίας της μουσικής και χορού σ’αυτές τις περιοχές.

© 2009-2015 Institute of Philology