Література. Фольклор. Проблеми поетики

Збірник наукових праць

Випуск 34

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010

ЗМІСТ

Титульна сторінка .......... 1-2

Зміст .......... 3-8

Івановська О. Смислові пропорції суб'єктності селянина – міщанина – представника робітничого соціуму в українському фольклорі .......... 9-17

Алещенко Л. Форми некровної спорідненості в українській чарівній казці .......... 18-28

Алієва З. Специфіка ментальності вірменського народу .......... 28-34

Анцибор Д. Хіп-хоп культура. Аналіз невербальних кодів .......... 34-38

Багратіон-Мухранська К. До питання про інтерпретацію зооморфного символу коня у шотландській та українській народній творчості .......... 38-42

Барвенава Г. Рэмінісцэнцыі тэкстыльных рапартаў сярэднявечча ў народным мастацтве Беларусі і Украіны .......... 42-47

Бенедік К., магістрант Інститут «побратимства» в системі казкового епосу .......... 48-52

Бурлака Н. Фольклоризми в одах П. П. Гулака-Артемовського .......... 52-58

Бурлакова І. Особливості поетики книжки для дітей Софії Парфанович “Вірний приятель: оповідання з життя домашнього кота” .......... 58-64

Віннічук А. Фольклоризм історичних романів М. Сиротюка, В. Кулаковського та М. Глухенького .......... 64-70

Гайова Є. Дитина в традиційних звичаях і віруваннях українців Закарпаття (за матеріалами етнографічних експедицій) .......... 70-81

Галич О. Посвята як складова паратексту в творчості Ярослава Кремінського .......... 81-85

Гарасим Я. Художня стереотипізація краси в українському пісенному фольклорі (на матеріалі веснянок) .......... 85-90

Гуляк А. Фантазія «Поети» Ольги Кобилянської як зразок раннього українського модернізму .......... 90-96

Гусар О. Комунікативний процес як універсальна система культурних кодів народів .......... 96-403

Давидюк В. Шлюб у казках: форми і норми .......... 103-118

Демедюк М. Національне в українських народних казках: до постановки питання .......... 118-125

Дубина О. Сучасна часо-просторова модель світу .......... 125-131

Іваннікова Л. Ранні записи пісень Г. А. Залюбовського в наукових архівних фондах ІМФЕ НАН України .......... 131-139

Качкан В. Фольклористичні візії та концепти Анатолія Свидницького .......... 139-146

Кирилюк О. Фольклоризми у пісенній творчості гурту «Мандри» .......... 146-152

Ковалів Ю. Казкові аберації Шевченкової гайдамаччини .......... 152-158

Коваль Г. Темпоральна картина українських календарно-обрядових пісень (деякі аспекти проблеми) .......... 158-167

Козар Л. Народна творчість в колі зацікавлень українських громадських діячів кінця ХІХ – початку ХХ ст. (В. Степаненко, І. Зозуля, А. Заблоцький) .......... 167-176

Коломієць В., Іванова О. В. Українські народні думи в науковому баченні М. Ф. Сумцова .......... 176-189

Копаниця Л. Традиція – автор – текст. Роль канону у художньому творі .......... 189-202

Кудрявцева З. Купальський фольклор: специфіка змісту і форми календарної жертви .......... 203-209

Кузьменко О. Концепт батьківщина у парадигмі художніх образів простору в фольклорних новотворах про виселення (на матеріалі власних записів із Західної Бойківщини) .......... 210-220

Левчук Я. Початки фіксації, опису та вивчення українських народних дитячих ігор та іграшок як форм втілення дитячої субкультури .......... 220-228

Лещинська С. Ритмічні моделі деяких коротких жанрів пісенного фольклору .......... 228-234

Линчак І. Структурно-типологічне вивчення наративних та паремійних жанрів фольклору як методологічна основа дослідження структури прикмет .......... 234-245

Лисюк Н. Технології творення в українських космогонічних колядках та легендах .......... 245-252

Лихограй Р. Політичний конфлікт у сучасному анекдоті .......... 252-257

Мала Л. Збірка казкового епосу «Тисяча і одна ніч»: автентика чи авторська стилізація? .......... 257-262

Мельник М. Ідейно-естетичні пошуки та жанрові особливості поезії Романа Купчинського .......... 262-271

Мікула О. Сліди фольклору у дитячих поезіях, казках та оповіданнях Олени Пчілки .......... 271-279

Міленіна М. Танаталогія скандинавського епосу .......... 279-287

Мірошниченко О. Вогонь в народній традиції та фольклорних текстах українців та іранських народностей .......... 287-292

Науменко Н. Яблуко як символ української фольклорної та книжної поезії .......... 292-298

Наумовська О. Персонажна система української чарівної казки у дослідженнях Лідії Дунаєвської .......... 298-303

Оверчук О. До історії фіксації та дослідження думного епосу (на матеріалах "Записок Південно-Західного Відділу РІГТ) .......... 304-309

Павленко І. Українські народні духовні пісні (художні особливості та побутування) .......... 309-315

Павлова А. Антропоніми в усній народній поетичній творчості: культуромовний аспект .......... 315-320

Пилипчук С. „Тисячні зв’язуючі огнива”: співвідношення фольклору та літератури у науковій аргументації Івана Франка .......... 320-332

Потапенко С. Проблеми інтерпретації поняття інтертекстуальності в сучасній гуманітарній науці .......... 332-339

Потіпак Ю. Фольклорні контамінації «Веснянок» Євгена Мандичевського .......... 339-346

Рудакова Н., Салтовська Н. Актуальні проблеми фольклористичної науки у дослідженнях учнів професора Лідії Дунаєвської .......... 346-356

Сазанович Л. Пуританська філософія як ідейна основа американської англомовної фольклорної балади .......... 356-362

Сліпушко О. Синтез візантійської та руської традицій в образі автора-агіографа .......... 362-372

Смірнова Н. П., Лиховид М. Я. Художні особливості замовлянь у повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків» .......... 372-379

Сокіл В. Ґендерний аспект наративів про голодомори .......... 379-387

Сокіл Г. Теоретичні засади української фольклористики в Галичині наприкінці ХІХ – в першій третині ХХ століття деякі аспекти) .......... 387-393

Татаренко А. Семантизація форми як ергодичний прийом (на матеріалі роману М. Павича «Друге тіло») .......... 393-404

Телеуця В. Обрядовий фольклор в поліетнічному середовищі .......... 404-4196

Ткаченко О. Образи Каїна І Авеля в український апокрифіці .......... 419-426

Усатенко Г. Фольклорна образність як чинник становлення національної літератури (віршована література XVIII ст.) .......... 427-430

Хоменко Н. Український народний романс: проблема жанрової ідентифікації .......... 431-440

Ціпко А. Образні домінанти української психо-космогонійної рецепторики .......... 440-448

Чебанюк О. Фольклорно-етнографічні джерела написання поеми С. Ф. Кльоновича „Roxolania” .......... 448-454

Шалак О. Пісні заливанщини у запису Болеслава Поповського: текстологічні засади записування та едиції .......... 454-459

Якубовський В. Мотиви, образи українського вертепу: їх біблійні джерела .......... 459-465

Янковська Ж. Відображення культу предків у родинній обрядовості українців .......... 465-474

Ярмоленко Н. Думи про боротьбу із турецько-татарськими загарбниками та про турецьку неволю: сюжетно-мотивний покажчик .......... 475-486