Література. Фольклор. Проблеми поетики

Збірник наукових праць

Випуск 35

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст ........... 3-9

Івановська О. Типи трансмісійних механізмів у фольклорі ........... 10-18

Алієва З. Заквітчана перлами й омита красою ........... 18-24

Антохі Л. Різдвяно-новорічний календарний фольклор українців та молдован на території Басарабії: до питання взаємодії національних традицій ........... 24-31

Анцибор Д. Епідеміологічний фольклор: жанрова палітра, особливості побутування ........... 31-37

Бенедік К. «Поетична мова» як рання синкретична форма семіотичної діяльності: ритуальний рух і дія як її витоки (за О.Фрейденберг та О.Веселовським ) ........... 37-41

Биконя А. Змій та його наречена (мотив «odamaki») в японському народному епосі ........... 41-45

Бублик Т. Шубин у фольклорній та літературній інтерпретаціях (на основі народних переказів і повісті В. Гайдарівського «Мерехтливі зорі») ........... 46-52

Будний В. Предтеча українського модернізму? Пантелеймон Куліш і літературні покоління 1890–1910-х років ........... 52-65

Бурлака Н. Фольклоризми у поетичному доробку Євгена Гребінки ........... 65-70

Буряк В. Психосоціальні домінанти української етнічної свідомості у контексті художнього менталітету нації ........... 70-75

Василькевич Г. Повернення із небуття: фольклористичні зацікавлення Йосипа Застирця ........... 75-78

Гайдукевич О. Художня семантика зооморфних образів у казках О.Купріна і М.Коцюбинського ........... 78-86

Гайова Є. Оповіді, казки та легенди про заснування сіл, записані У Великоберезнянському районі Закарпатської області ........... 87-100

Галич О. Юліан Шпол: штрихи до творчого портрету ........... 100-108

Гарасим Л. Г.Нудьга як дослідник феномену інтеграції української пісні у світову культуру ........... 108-114

Гарасим Я. Звукостуктура народнопоетичної мови: етноестетичний аспект ........... 114-123

Гармата Г. Особливості образної системи в історичній прозі 40-60 – х років ХІХ століття (на прикладі творів Г. Квітки-Основ’яненка та Є. Гребінки) ........... 123-128

Гончаренко О. Фольклористична діяльність В. М. Скрипки (до 80-річчя від дня народження вченого європейського рівня) ........... 128-136

Гончарук Є. Фольклорні образи у бароковій поезії індивідуального життя людини ........... 137-144

Грищенко І. Етноконфесійні стереотипи в українській народній прозі ........... 144-149

Гуляк А. Бачити велике в малому й небуденне в буденному: неоромантичні інтенції прози Юрія Яновського ........... 149-155

Давидюк В. Міфологічні персонажі в ігровому фольклорі українців ........... 155-170

Данильченко О. Рецепція образу козацтва в «Історії русів» та творчості Миколи Костомарова ........... 170-177

Деркач Б., Десик Г., Мардибан І. Традиційний фольклор Брацлавщини в сучасних записах ........... 177-186

Дубина О. Фольклорна проза в українському державотворенні ........... 186-194

Завадська В. Страх як ознака живого у ритуально-міфологічному комплексі ........... 194-201

Зимомря М. Народні промисли закарпаття у контексті фольклорних традицій ........... 201-206

Зимомря М. Роль мотивації та її фольклорний вимір: бойківські наспіви Гафії Зимомрі ........... 206-213

Злотник-Шагіна О. Методологія вивчення української літератури ХVІ–ХVІІІ століть Іваном Франком ........... 213-220

Качкан Володимир, Курчій Д. Щедроносний науковий ужинок на ниві фольклористики ........... 220-226

Кирилюк О. Жанрова специфіка фольклору та літератури (на прикладі пісень гурту «Мандри») ........... 226-234

Кметь В. Фольклорні мотиви у творчості Оксани Забужко ........... 234-242

Кметь І. Успіння Божої Матері в народнохристиянській традиції ........... 242-252

Козар Л. Збирацько-фольклористична діяльність українських письменників – діячів Київської і Чернігівської громади ........... 252-260

Конончук М. Капела Олександра Кошиця в оцінці радіостанції “Свобода” ........... 260-269

Конончук Т. Екзистенційні аспекти в народній прозі та оповіданні Ю.Мушкетика «Христос і Марія в срібнім окладі» ........... 269-277

Косянчук О. Одична традиція в давньоукраїнській поезії середини XVIІ ст. (на матеріалі творів Я.Седовського та Г.Бутовича) ........... 277-282

Кравчук Н. Зимова календарно-обрядова Пісенність Підляшшя: особливості побутування ........... 283-293

Кудрявцева З. Купальські вогні: семантика та генеза ........... 293-302

Кузьменко О. Рецепція ідеї української державності в народних переказах про січових стрільців ........... 302-310

Лабащук О. Типи дійових осіб у сучасному натальному наративі ........... 311-319

Литвиненко С. Відображення діалогу традицій та сучасності української культури в поезії В. Базилевського ........... 320-325

Литвиненко Г. Архетипно-образна система родинно-побутових пісень ........... 325-331

Лучук І. Три кити, на яких розмістилася поезія (один із варіантів) ........... 331-340

Марчун О. Англо-американська наукова традиція дослідження дитячого фольклору ........... 340-345

Мей А. Концепт гостя у голосіннях ........... 345-349

Мельник М. Проблема формування екзистенційно-естетичного імперативу в контексті становлення автора ........... 350-360

Мірошніченко О. Символ вогню в українській та перській весільній поезії ........... 360-362

Мушкетик Л. Українські та угорські народні казки про «роджений» та «вчений» розум ........... 362-371

Наєнко М. Міф і фольклор: позиція й опозиція ........... 371-378

Науменко Н. Образність «наївного» мистецтва у сучасному поетичному макрокосмосі ........... 378-384

Наумовська О., Наумовська Н. Національні первні української усної народної та художньої творчості ........... 384-392

Нікольчук І. Порівняльний аналіз українських та давньоіндійських замовлянь ........... 392-398

Оверчук О. Аналітичний підхід у створенні системи фольклорних явищ (на матеріалі діяльності Південно-Західного Відділу Російського географічного товариства) ........... 398-404

Олександрова Г. Особливості художнього втілення теми духовенства у малій прозі Л.Пахаревського ........... 404-410

Олефір В. Відображення фольклорних традицій в українській прозі 30-х років (на матеріалі роману Ю. Яновського „Вершники”) ........... 410-416

Остапюк О. Регіональні особливості поетики танечних пісень ........... 416-426

Павленко І. Українські народні духовні пісні (художні особливості та побутування) ........... 426-433

Павлова А. Моральні імперативи в концепції української пісні – хроніки: осмислення життєвої гармонії ........... 433-439

Перевертень Н. Фольклорна основа ранніх творів Є.Гребінки ........... 439-447

Пилипчук С. Франкова концепція написання Історії української фольклористики ........... 447-456

Плахотнюк В. Козацькі ініціації в думному епосі ........... 456-461

Предибайло Є. Мотив зустрічі з людиною похилого віку як залишок обряду ініціації у чарівних казках Китаю та України ........... 461-466

Приліпко І. Особливості розгортання інтелектуального дискурсу в романі С.Тудора «День Отця Сойки» ........... 466-473

Радько Л. Фольклорні мотиви u1083 літературних казок Б.Грінченка ........... 473-476

Райбедюк Г. Фольклорний інтертекст у творчості українських поетів-дисидентів ........... 476-485

Росовецький С. Ще раз про відголоски чарівної казки в сюжетиці «Гайдамаків» (відгук на статтю Ю.Коваліва «Казкові аберації Шевченкової гайдамаччини») ........... 485-492

Рудакова Н. Козацтво в українському фольклорі крізь виміри традиційної образної системи ........... 492-499

Рудницька А. Образна система народної орнаментики ........... 499-508

Салтовська Н. М.Грицай як дослідник українських народних паремій ........... 508-512

Сліпушко О. Українське письменство у змаганнях за національну ідею: 70-90-ті рр. ХІХ століття ........... 512-521

Соколова А. Прадавній світогляд предків у романі Любові Голоти «Епізодична пам’ять» ........... 522-530

Сосенко П., Шевчук Т. Метафізика астрального неба: затемнення сонця ........... 530-536

Спис О. Роль церкви в процесі націєтворення: український варіант ........... 536-542

Телеуця В. Календарно-обрядова творчість Подунав’я: регіональна специфіка ........... 543-552

Ткаченко А. Фольклорне коріння віршувальних систем ........... 552-560

Ткачук М. Фольклорна матриця літературних веснянок Маркіяна Шашкевича ........... 560-571

Федосій О. Жанрово-стильова парадигма малої прози Володимира Даниленка ........... 571-578

Фесенко І. Фольклорні та літературні аспекти переходу від одинини до множини при звертанні до особи ........... 579-583

Хомова О. Художні шукання в неореалістичній драматургії А. Крима («Нелегалка», «Жага екстрему», «Євангеліє від Івана») ........... 583-593

Чебанюк О. Український народний календар: міфопоетична символіка, семантика й прагматика днів тижня ........... 593-598

Чорнопиский М. Національні особливости фономорфології і фоностилістики української народної пісенности ........... 598-620

Шалак О. Маловідомі фольклористичні розвідки дослідника Поділля Юхима Сіцінського ........... 621-628

Шевчук Т., Сосенко П. Мітологійне у слов’янському фольклорі: ворожба і затемнення світил ........... 628-635

Шевчук С. „Іскрою могла запалити тисячі сердець…” ........... 635-639

Якубовський В. Музика українського вертепу ........... 640-648

Янковська Ж. Дорога як символ міжсвіття в українській культурній традиції ........... 648-655

Яринчина О. Роль хліба в українській народній культурі ........... 655-659

Ярмоленко Н. Часова та просторова трансмісія українського героїчного епосу (на матеріалі «Думи про Івася Удовиченка, Коновченка») ........... 659-663

Ясінська Т. Образ Баби-Яги в чарівних казках слов’ян ........... 663-668