Література. Фольклор. Проблеми поетики

Збірник наукових праць

Випуск 37, частина 2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 3-6

Івановська О. Природа індивідуальної суб’єктності фольклорного тексту .......... 5-15

Сліпушко О. Книжно-фольклорний світогляд «Слова о полку Ігоревім» .......... 16-30

Сосенко П. Фольклор і література в конструкціях «масової культури» .......... 30-47

Сосенко П. Фольклорні взірці та псевдофольклорні містифікації .......... 47-63

Наумовська О. Онірична семантика простору смерті у фольклорі в контексті дискретності історичного тла .......... 64-71

Павлов О. Трансцендентальна функція українських народних казок .......... 71-76

Анцибор Д. Thanatos в оніричному фольклорі .......... 76-81

Гармата Г. Образ козацтва у повісті М. Гоголя «Тарас Бульба»: синтез історичного й авторського начал .......... 82-86

Данильченко О. Рецепція образу Степана Остряниці в історичному романі М. Гоголя «Гетьман» у контексті західноєвропейського пре романтизму .......... 86-91

Злотник-Шагіна О. Барокова драма «Слово про збурення пекла» у науковій інтерпретації Івана Франка .......... 91-97

Лещинська C. Історична парадигма українських народних пісень до танцю .......... 97-104

Лихограй Р. Ісус Христос крізь призму героїчного епосу .......... 104-108

Нечаюк Л. Літературна проекція образу князя Кия на проблему створення держави у романі Володимира Малика «Князь Кий» .......... 109-114

Перевертень Н. Вдячність як один із вимірів особистості (на матеріалі творів Є. Гребінки) .......... 114-119

Погонець Є. Персонажна система чарівних казок у творчій рецепції Марії Матіос («Солодка Даруся») .......... 119-123

Пошивайло М. Зміст і символіка етнічної культури в космогонічних і антропогонічних міфах: знаково-символічна поліфункціональність глини .......... 124-130

Рудницька А. Символіка нескінченності: аломотивна парадигма фольклорного інтертексту .......... 130-137

Хоменко Н. Особливості варіювання російських жорстоких романсів в українському середовищі .......... 137-151

Список авторів. Перелік умовних скорочень .......... 152