Література. Фольклор. Проблеми поетики

Збірник наукових праць

Випуск 39, частина 1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 3-7

Пам'яті друга, колеги, учителя 8-19

Андріанов І. Жанровые особенности современной русской народной поэзии юга Одесской области 20-23

Бойчук О. Реліктові форми жертвоприношень у весняному календарно-обрядовому фольклорі Західного Полісся 23-32

Бондаренко О. Український фольклор як джерело дослідження інфраструктури простого речення 32-37

Варатнікова А. Традыцыі ранняга мастацтва Ашмяншчыны (матэрыялы да слоўніка каталогу рухомых помнікаў) 37-41

Горбонос О. Народна казка в естетичному просторі давньої літератури: культурологічний аспект 41-47

Даниліна О. Автор як домінантний критерій відбору фольклорних елементів у художній текст (на матеріалі «Музею покинутих секретів» Оксани Забужко) 47-52

Журавльова С. Взаємодія народнопісенної і давньоукраїнської літературної традицій в історичній повісті «Розлилися круті бережечки» Раїси Іванченко 52-62

Карпенко С. Жанрово-видовий феномен української народної казки 62-75

Кизилова В. Своєрідність трансляції теми школи в сучасній прозі для підлітків: (на прикладі роману В. Бердта «Мій друг Юрко Циркуль та інші») 76-84

Кирилюк О. Пролегомени до універсально-культурного покажчика фольклорних та літературних мотивів 84-95

Лабащук О. Міфологізація дороги до пологового будинку в розповідях матерів 95-106

Лазірко Н. Новаторство Юрія Клена – перекладознавця 106-117

Марченко Н. Аксіологічний аспект розгляду надбань українського фольклору як одного з головних націєтвірних чинників 117-126

Амирреза М. Д. Общеиндоевропейские мифы у славян и иранцев 126-131

Мушкетик Л. Міжнародні мотиви та локальні версії української народної казки про короля Матяша і Поган-дівча 131-138

Розлуцький І. Фольклористичний дискурс Миколи Євшана 138-143

Федюшка Що таке фолькльор? 143-152

Романенко О. Фольклор і масова література: естетика тотожності 152-164

Сікорська І., Сікорська В. Аспекти сімейних відносин шевченківської доби у творчому доробку Павла Чубинського 164-176

Сліпушко О. Феномен літератури українського середньовіччя 176-186

Талько О. Новелістичний характер творчості Мирослава Дочинця 186-197

Ткачук М. Художній наратив роману «Земля» Ольги Кобилянської 197-211

Халюк Л. Усні народні оповідання про переселення 1947 року: фольклор чи ні? 211-218

Янковська Ж. П. Куліш і народна творчість: введення «думового епосу» до наукового дискурсу (за матеріалами фольклорно-етнографічної збірки «Записки о Южной Руси») 218-230

Ярмоленко Н. Голодомор в українській усній неказковій прозі 231-242

Безкровна Н. Функціональне обтяження назви-символу в поетиці І. Білика 244-250

Білоусова В. Проблема класифікації страших історій у сучасній фольклористиці 250-255

Бурлака Д. Модель образу князя у Київському літописі 255-262

Бутмерчук Н. Жанри французької та української преси у порівняльному аспекті 262-269

Винницька Л. Фольклорні джерела повісті Миколи Гоголя «Сорочинський ярмарок» 269-278

Власенко К. Художня модифікація народної легенди в малій прозі Богдана Лепкого (на прикладі новели «Під Великдень») 279-285

Волковічер Т. Концепт «доля» на українському рушнику 286-296

Гаврош О. Відображення традицій народного мистецтва у побутовому живописі Закарпаття періоду відлиги 297-306

Кармадонова С. Художня інтрерпретація явища сонного паралічу у фольклорі різних народів 306-310

Краснощок В. Шлях до духовної суверенності: творчі постаті Г. Чупринки, М. Бажана, Ю. Яновського в есеїстиці Є. Маланюка 310-318

Паславський А. Природа сучасного побутування української автентичної музики. Проблема реконструкції 318-329

Погонець Я. Функції як мікроелементи сюжету «Солодкої Дарусі» М. Матіос (за теорією Р. Волкова із доповненням В. Проппа) 329-334

Погребняк О. Традиції та взаємовпливи у міжетнічному діалозі: історія «волинських чехів» 334-348

Ракітіна М. Функціонування феномену омонімії в народних піснях юефу періоду Південних династій 348-361

Рудник І. Вплив української народної пісні на поетичне формування Дніпрової Чайки 361-370

Старченко А. Функціональна парадигма орнітологічних символів в українських народних баладах 370-376

Щегельський В. Поетика часу і простору у народних дитячих іграх 376-388