Літературознавчі студії

Збірник наукових праць

Випуск 39, частина 2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013

ЗМІСТ

Титульна сторінка .......... 1-2

Зміст .......... 548-554

Астаф'єв О. Г. «Римські діяння » в українському літературному процесі ХVII-XVIII ст. 3-13

Ковалів Ю. І. Візуальна поезія Михайля Семенка 14-20

Ковінько М. В. Авторська маска в культурологічному контексті 20-27

Коломієць В. В. Проблематика героїко -романтичної драматургії Л.Старицької -Черніхівської (на матеріалі народної трагедії «Гетьман Дорошенко» та драми «Останній сніп») 28-35

Коржик А. Семантика кулінарного тексту українців на матеріалі родильного фольклору 36-40

Косінова О. Музичні жанри у творчості Павла Тичини 41-51

Костенко Н. В. 4-іктовий дольник у сучасній українській поезії. Тенденція до метричного самовизначення 51-60

Круглій А. Диспозиція «чудо » / «фантастичне » на матеріалі «Києво -Печерського Патерика » та творів жанру фентезі 60-65

Кузьманенко А. В. «Кам’яний гість» О.Пушкіна і «Камінний господар» Лесі Українки: специфіка жанрової атрибуції традиційного сюжету 66-73

Кулакова М. М. Зорова поезія у контексті теорії рецептивної естетики 73-80

Кусс А. Жанрова своєрідність роману-біографії Д. Мараїні «Довге життя Маріанни Укріа» 80-85

Кутна Ю. Б. Перекладна румейська література 86-91

Ларіна О., Ісаєва Н. Особливості міжтекстової взаємодії у романі Мо Яня «Країна вина» 92-103

Ленська С. В. Стильові стратегії малої прози І. Дніпровського 103-115

Лисенко Д. Ю. «Заповіт метра Мюссара » Патріка Зюскінда: зв’язки з реальними та літературними персонажами 116-124

Любарець Н. О. Живопис і література в художній прозі Вірджинії Вулф 124-131

Макарова Є. Художньо-стильове новаторство Фрідріха Дюрренматта у детективній прозі 131-135

Маленька Т. Ф. Жанри , жанрові форми і стилі перської класичної поезії X–XV ст. 136-142

Мацибок-Стародуб Н. О. Особливості комунікації державних і недержавних етносів у ранній прозі Ірини Вільде 142-148

Махмудова А. О. Особливості моделювання часу і простору в повісті Ге Фея «Зграя бурих птахів 149-152

Мегела І. П. Інтермедіальність повісті Г. Гессе «Останнє літо Клінгзора» 153-162

Мірошниченко Л. Я. Література та архітектура: сакральний простір та епіфанічний досвід 162-174

Мельник Н. М. Вплив термінологічної системи на функціонування автомобільного сленгу 174-179

Моллаахмади Дехаги Амирреза Гендерная трансформация мифа в романе Симин Данешвар «Плач по Сиявушу» («Сувашон») 179-184

Мукан В. Біблійні мотиви у «драмі абсурду» Миколи Куліша (на матеріалі п’єси «Народний Малахій») 184-190

Мукан А. Світоглядні типи героїв у прозі 40-х рр . XX ст. Ю. Косача , І. Костецького , В. Домонтовича 191-202

Муравецька Я. Поетика готичного простору в повісті Миколи Гоголя «Страшна помста» 202-212

Назаренко М. И. «Альтернативная история » в советский период: генезис и динамика жанра 212-220

Найдьонова Л. А. Репрезентація концепту «бог» в румейських казках 220-225

Налімова А. О. Тенденції розвитку корейської літератури на сучасному етапі 226-234

Науменко Н. В. Сторінками інтернет-поезії: курйозне віршування 235-243

Ніколаєв Б. Художня словесність західноєвропейського середньовіччя крізь призму методологічних концептів О. Лосєва і Й. Гейзінґи 244-250

Нікуліна Ю. Палестинське питання у творчості Махмуда Дарвіша 250-255

Осипенко С. Поетика заголовків творів римської літератури 256-262

Павленко Ю. Cентиментальна мандрівка суб’єкта письма в французькому романі від просвітництва до модернізму 262-270

Павлова А. Сутнісна оцінка дилеми сущого – належного в українській епічній пісні 271-278

Палій О. П. Поетика постмодерністського роману (до теоретичних аспектів) 278-288

Пасічник Д. «Смерть вовка » А. Віньї в сфері концепту «НАЦІЯ» Ях’я Кемаля Беятли 288-293

Пашняк Т. Г. Антиномічне суголосся образів кохання та смерті в творчості Емілі Дікінсон 293-302

Пащенко О. Концепція історіософії Олега Ольжича 302-309

Полєщук Г. Я. Поетика кіноповісті О.Гончара “Партизанська іскра” 309-316

Приблуда Л. М. Особливості використання синекдохи у малій українській прозі кінця хх – початку ХХІ ст. 316-324

Протченко О., Ісаєва Н. Символіка мікрообразів у трилогії Ба Цзіня “кохання” 324-332

Прушковська І. В. Художня рецепція образу Роксолани у сучасній турецькій драматургії 333-339

Рибалкін С. В. Поезія національно-визвольної боротьби в Алжирі 40–60 рр. 20 ст. 339-346

Рибалкіна Ю. Лексика на позначення рослин та рослинних препаратів в індійській традиційній медицині 347-354

Рибась О. Поезії у прозі Дніпрової Чайки: авторський стиль 354-360

Рябченко М. М. Концепт маски у творчості Юрія Винничука 360-366

Сакаль-Лісніченко Л. М. Система актантів як сюжетоутворюючий аспект художнього твору (на матеріалі романів про Северина Наливайка) 367-375

Сембе К. З. Гібридна ідентичність у постколоніальному письмі Салмана Рушді 376-382

Сивець Т. Концепти візантійського неоплатонізму в Київській Русі та інших культурно-історичних літературних кодах 383-388

Сивець С. Філософсько -літературна інтерпретація категорії «мовчання» та «тиші» в «Києво-Печерському Патерику» 388-391

Степанченко О. Кінопоетика у творах Миколи Вінграновського 391-400

Сушко К. Лексико-стилістичні особливості трактату Діогена Лаертського «Про життя, вчення та висловлювання знаменитих філософів» 400-406

Тершовчин Р. Т. Концепція віри в оповіданні Ши Тєшена «Життя як натягнута струна» 406-414

Тищук О. С. Специфіка даоського світобачення у творчості танського поета-відлюдника Сикун Ту 415-419

Токарєва Л. Концепт «відчуження» у сербському романі Давида Албахарі «Снігова людина» 420-427

Федосій О. О. Новелістичний канон у творчій спадщині Людмили Тарнашинської 428-433

Філоненко І. Ідіоматичні вирази сучасної перської мови на матеріалі творів Сімін Данешвар 434-439

Храмова С. И. Художественное наследие Шиллера и Гете в критической рецепции Н. П. Огарёва 439-447

Челпан В. М. Ословлення концептів "гріх" та "святість" в ідіолекті М. Карагациса 447-453

Чистяк Д. О. Трансформація давньогрецького міфологічного інтертексту у драмі М. Метерлінка «Смерть Тентажиля» (1894) 453-462

Чужа Т. В. Інтертекстуальність драми Тадеуша Слободзянека «Наш клас» 462-467

Шестопал О. Г. Метатеатральний дискурс у романі Альваро Кункейро «Людина, яка була схожа на Ореста» 468-475

Шкуратенко Ю. Світоглядні позиції Павла Глазового 476-482

Шкуров Є. Наукова фантастика у теоретичному дискурсі 482-487

Шуть В. Я. Викриття імперського мислення через семіотичні коди живопису, музики, кінематографа (на матеріалі есеїстики Юрія Андруховича) 488-494

Щелкунова О. Образ України у поемі Севастяна Кленовича «Роксоланія» 494-499

Юдко Л. Шляхи семантизації концепту толерантність в європейських лінгвокультурах 499-507

Яким З. М. Запозичення як одна із лексичних особливостей німецькомовних новел Ольги Кобилянської 508-515

Якименко О. В. «Тричі мені являлася любов…» (чоловіки в житті Наталі Романович-Ткаченко) 515-523

Яровий О. С. Художня філософія збірки Ірини Жиленко «Світло вечірнє» 523-530

Ясіновський А. «Міріобіблон » Фотія в літературознавчій оцінці Івана Франка 531-541

Гудзенко О. Біполярне я в естетиці Розстріляного відродження: роздвоєння особистості як модель виходу з онтологічної пастки 541-547