Мовні і концептуальні картини світу

Збірник наукових праць

Випуск 44, частина 2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013

ЗМІСТ

Титульна сторінка.......... 1-2

Зміст .......... 342-350

Олександр Іванович Чередниченко .......... 3-9

В'ячеслав Іванович Карабан .......... 10-11

Чередниченко О. Перекладознавство у Шевченковому університеті (до 50-річчя відділу перекладачів) .......... 12-24

Карабан В. Важливість навчання узусу рідної та іноземної мов у підготовці перекладачів та філологів іноземних мов .......... 24-31

Агеєва Г. Підходи до перекладу італійської діалектної поезії у CША .......... 31-41

Андрієвська Е. Щодо проблеми адекватності автоматичного перекладу юридичних текстів .......... 41-48

Антоненко З. Особливості перекладу газетних заголовків статей соціально-економічної тематики (на матеріалі іспанської та української мов) .......... 48-59

Антонюк Н. Комунікативні знахідки в контексті юридичного перекладу .......... 60-65

Бондарєва А. Особливості перекладу японських танка французькою мовою (на матеріалі збірки Юдіт Ґот'є "Вірші /на крильцях/ бабки") .......... 65-72

Верба Г., Хижняк Н. З історії становлення іспаністики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка .......... 72-86

Возна М. До питання про англійську ментальність та еквівалентність англо-українського перекладу (на прикладах назв житла) .......... 86-93

Вронська О. Образ громадянської війни в романі Міа Коуту "Терра сомнамбула" .......... 93-103

Дворніков А. Реалізація творчого методу Миколи Лукаша на прикладі зіставного аналізу просодійного рівня оригіналу і перекладу (на матеріалі трагедії Й.-В. Ґете "Фауст") .......... 103-108

Довганчина Р. Роль метатропів в інтерпретації творів Е. Гемінґвея (на прикладі оповідання "Big Two-hearted River") .......... 109-117

Дурманенко А. Особливості відтворення реалій роману Любка Дереша "Культ" у французькому перекладі .......... 118-135

Дяченко Ю. Відтворення маркованості індивідуального мовлення у художньому перекладі .......... 136-143

Іваницька М. Німецько-український художній переклад: від Франка до Стуса .......... 143-159

Касяненко Д. Лексико-семантичні процеси в термінології правового євролекту та їхнє відтворення у перекладі .......... 159-165

Качановська Т. Солярно-місячні образи в сонетах Ш. Бодлера та їхніх українських перекладах .......... 165-179

Ковальова В., Науменко Л. Калькування як засіб творення нових військових терміноодиниць (на матеріалі німецьких військових текстів) .......... 180-186

Коломієць Л. Видатні мовознавці-перекладачі 1920–1930-х років: Олександр Білецький, Михайло Калинович, Леонід Пахаревський, Андрій Ніковський, Борис Ткаченко .......... 187-206

Котлярова Н. Інтертекстуальність роману Алессандро Барікко "Шовк" та її відтворення українською, російською й англійською мовами .......... 206-217

Кощій Ю. Розмовне та сценічне мовлення: спільне та відмінне (на матеріалі іспанської та української мов) .......... 217-228

Крушинська О. Українські переклади вірша Артюра Рембо "Відчуття" .......... 228-234

Малкович Т. Відтворення вербальних концептів мовою кінообразів як важливий аспект кіноперекладу .......... 235-241

Некряч Т. Переклад для сцени: перекладач як співрежисер .......... 241-248

Омельченко О. Відтворення латиноамериканських реалій роману Г. Гарсіа Маркеса "Сто років самотності" в українському перекладі .......... 248-254

Поворознюк Р. Особливості відтворення компліментів у"Сазі про Форсайтів" Дж. Ґолсуорсі .......... 254-262

Прутько С. Особливості відтворення М. Рильським засобів вираження емоційності в перекладі вірша Ж.-М. Ередіа "Кентаври втікають" .......... 262-269

Радчук В. Чи переживе переклад глобалізацію – не змінившись? .......... 269-276

Радчук О. Cтруктурна концепція віршованого перекладу .......... 276-284

Романченко М. Вірш "Fratelli" ("Брати") італійського поета Джузеппе Унґаретті у перекладах англійською, німецькою, російською та українською мовами .......... 285-292

Саволоцька А. Переклад інтертекстуальних елементів у культурно-маркованому тексті (на матеріалі роману Салмана Рушді "Опівнічні Діти") .......... 293-302

Смущинська І. Порівняння як стилістична фігура з погляду інтерпретації та перекладу .......... 302-308

Ткаченко О. Програмне забезпечення для перекладача-фрілансера .......... 309-316

Ференс Н. Метатропи і поетичний переклад ("The Sorrow of Love" В. Б. Єйтса у перекладах О. Мокровольського та О. Зуєвського) .......... 316-323

Чернишова Ю. Переклад як зустріч з іншим: філософія гостинності у працях Доменіко Єрволіно .......... 324-331

Шиянова І. Перекладознавчі аспекти теорії функціональної перспективи речення .......... 332-341