Мовні і концептуальні картини світу

Збірник наукових праць

Випуск 46, частина 1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013

ЗМІСТ

Титульна сторінка .......... 1-2

Зміст .......... 568-571

Aйдачич Д. Колекція цінностей Свобода, Рівність, Братерство та її вербалізація в слов’янських мовах .......... 3-17

Алексеева Т. А. Стратегия порицания в межличностной коммуникации: бинарная оппозиция "родитель : ребенок" .......... 17-25

Ангерчік Є. Відтворення українського просторіччя в англійському перекладі (на матеріалі художніх творів) .......... 25-33

Альошина К. О. Способи перекладу "промовистих" імен у художній літературі (на матеріалі англійського та українського перекладів науково-фантастичних творів І. Єфремова) .......... 33-42

Альшева А. Переклад німецької Вікіпедії як шлях до розширення Uanet .......... 42-48

Андрієвська Е. М. Електронний лексикографічний ресурс Tresor de la Langue Francaise та його використання в роботі перекладача .......... 48-58

Андрійченко Ю. В. Відображення ґендерних стереотипів в назвах професій і посад у іспанській мові .......... 58-63

Андрощук О. С. Принципи укладання електронного словника українсько-англійських фразеологізмів на означення людини .......... 64-68

Андрухович А. Реалізація категорії ґендер в офіційних інтернет-ресурсах спецслужб Росії .......... 69-78

Антоненко З. В. Відтворення іспанських евфемізмів українською мовою у перекладі текстів економічної тематики .......... 78-88

Антоненко Н. П. Психологические ассоциативы восточных славян в свете теории сакрального .......... 89-99

Антонов О. В. Чоловічий та жіночий комунікативні стилі персонажного мовлення (на матеріалі сучасної американської драми) .......... 100-106

Атаманенко Н. П. Особливості вживання дієслівних часів у розмовній французькій мові Алжиру .......... 106-112

Бабире О. В. Концепт "апокаліпсис" у текстах на екотематику .......... 112-124

Бадзюнь О. Є. Жанрові особливості метеопрогнозів (на прикладі англомовних синоптичних повідомлень телеканалу BBC) .......... 124-131

Белоусова Т. П. Биоэтика как объект когнитивной ономасиологии .......... 132-146

Білан М. Б. Смислова одиниця французького військового статутного документа .......... 146-155

Білецька Т. О. Роль дейктичних елементів у реалізації стратегій впливу на адресата (на матеріалі англомовних текстів-описів товару комерційних інтернет-сайтів) .......... 155-163

Білюк І. Метафорична номінація як складник урбаністичного брендингу .......... 164-172

Біляк І. В. Ігровий заголовок як засіб впливу в англомовному новинному медіатексті .......... 172-182

Бондар В. Порівняльний аналіз первинних вокативних однозвукових вигуків (на матеріалі китайської та української мов) .......... 182-189

Булкіна А. В. Аргументативно-ритуальний діалогічний дискурс: мовленнєвий жанр "пропозиція руки та серця" .......... 190-200

Василюк О. В. Вербальний та візуальний складники брендингу мегаполісів .......... 200-208

Виклюк І. В. Специфіка функціонування абревіатуру сучасній турецькій пресі .......... 208-217

Гаврецька Х. М. Юридична лексика сучасної мові гінді та її функціонування .......... 217-224

Гаженко І. В. Особливості жіночого та чоловічого мовлення в японській лінгвокультурі .......... 224-231

Галайчук А. Ю. Художні евфемізми та проблеми їх відтворення у перекладі .......... 231-239

Гапченко О. А. Індивідуальний лексикон особистості як особливе ментальне утворення .......... 239-249

Гач Н. О. Культурна конотація словосполучень в американському поетичному дискурсі XIX ст. .......... 250-262

Гетьман З. О. Функціональне призначення перерваних і усічених синтаксичних конструкцій (на матеріалі сучасної іспанської мови) .......... 262-267

Гейко Т. М. Зближення мов у соціокультурному просторі сучасності .......... 268-273

Гоз Д. Семантика тире у поезіях Ліни Костенко .......... 274-282

Головань В. О. Модальні дієслова як морфологічний засіб модерації категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європейського парламенту) .......... 282-290

Голов’янник Д. С. Елементи турецького сленгу в сучасній німецькій мові (на матеріалі блогів) .......... 290-296

Гончарова О. О. Нідерландська мова у сучасному світі: становлення мови на території Нідерландів .......... 296-314

Гордон К. О. Фразеологізми гуанюн’юй у розмовному стилі китайської мови: узуальний аспект .......... 314-321

Горобець І. С. Класифікаційний вимір лексики народної медицини античних часів лексика народної античної медицини у класифікаційному вимірі (на матеріалі текстів "De agri cultura" Марка Порція Катона, "De medicina" Авла Корнелія Цельса, "Historia Naturalis" Гая Плінія Старшого) .......... 321-328

Григораш A. С. Евфемізми як засіб маніпуляції свідомістю (на матеріалі англомовних мас-медійних текстів .......... 328-336

Гриценко М. В. Перекладач у ситуації перекладацької дії .......... 336-345

Губа Л. В. Конструювання простору в текстах малих епічних жанрів Германа Гессе .......... 345-351

Гуменюк О. Можливості браузерів у галузі комп’ютерного перекладу .......... 351-363

Гумінілович М. В. Проблема перекладу заголовків з німецької мови у пресі .......... 363-371

Гусейнов А. Особливості перекладу художньої метафори з німецької мови на українську (на матеріалі роману П. Зюскінда "Das Parfum" та його перекладу) .......... 371-379

Давидюк Н. О. Відображення національного світобачення у лексиці французької мови Алжиру .......... 379-385

Дарчук Н. П. Напрямки формалізації семантики .......... 385-396

Данилевська О. В. Топоніми-концепти України та Франції у ЗМІ (контекстуально-частотний аналіз) .......... 396-404

Дегтяренко М. О. Комунікативні тактики і стратегії в англомовних інтерв'ю з бізнесменами .......... 404-414

Дем’яненко Н. Б. Використання Інтернету у процесі вивчення польської фразеології .......... 414-421

Денисенко Н. В. Особливості відтворення емфатичного курсиву в перекладах з англійської мови .......... 421-431

Довбищенко Ф. Особливості давньогрецьких фразеологізмів із семантичними сегментами "мореплавство" і "міфологія" (структурно-семантичний аналіз) .......... 432-440

Довганчина Р. Текстуальні та підтекстуальні значення кольору в перекладі (на прикладі оповідань Е. Хемінгуея) .......... 440-451

Домилівська Л. В. Мовні символи ідіостилю Ю. Яновського з семантикою "гендерна ознака" .......... 451-461

Дорошенко О. Лексика на позначення особливостей помешкання німецького бюргера (der deutsche Burger) у першій половині ХІХ ст. .......... 461-468

Дригіна А. Електронний словник рим Ліни Костенко .......... 468-474

Дубенко О. Ю. Гендерна ідентифікація ключових концептів поетичної картини світу в англо-американській та українській традиціях .......... 474-486

Дурманенко А. Каламбур як проблема перекладу (на матеріалі роману Любка Дереша "Культ" та його перекладу французькою мовою) .......... 487-498

Душка-Іванов А. Латинськомовні фразеологізми із соматичним компонентом: природа, сутність, підходи до аналізу .......... 498-506

Д’яконова О. В. Концепт щастя у віртуальному дискурсі: потенційність чи реалізованість? .......... 506-514

Дяченко Ю. В. Відтворення ідіолекту підлітка у романі Дж. Д. Селінджера "The Catcher in the Rye" (на матеріалі перекладів російською та українською мовами) .......... 514-523

Єременко А. С. Відтворення власних назв арабського походження у французьких медійних текстах у процесі перекладу українською мовою .......... 523-529

Єфімова А. Прагматика verba dicendi в латинській мові .......... 529-535

Жидкова Д. В. Функціонування політичної метафори у мас-медійних текстах під час передвиборчих перегонів .......... 535-542

Завадська О. В. Інтердискурсивність як системоутворювальний параметр офіційних веб-сайтів інститутів сектору безпеки .......... 542-552

Загоруйко А. Зоонім "собака" та особливості його функціонування у лінгвокультурному просторі різних народів .......... 552-559

Звонська Л. Л. Поезія Солона у лінгвопрагматичному вимірі .......... 559-567