Мовні і концептуальні картини світу

Збірник наукових праць

Випуск 48.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014

ЗМІСТ

Титульна сторінка 1-2

Зміст 459-462

Клименко Н.Ф. Фразеологізми-виразники ознак мовленнєвої діяльності людини в сучасній українській та новогрецькій мовах 4-13

Карпіловська Є.А. Мовні універсалії та закони в працях Н.Ф.Клименко 13-24

Андрієнко Т.П. Інформаційні характеристики тексту як фактор реалізації стратегії перекладу 25-36

Арібжанова І.М. Критерії парадигмотворення простого речення 36-50

Бабире О.В. Екологічний дискурс у сучасному комунікативному просторі 50-62

Бардукова Г.О. Роль словотворчих засобів в оновленні української фразеології 63-70

Svitlana Chornobay,Jorge Baptista Contrastive russian\portuguese structuring of verbal idioms from the conceptual domain of "death" 71-80

Бистров Я.В. Фрактальна модель концептуальної метафори в англомовному біографічному наративі 80-89

Бобкова Т.В. Етапи розробки лексикографічного корпусу українських законодавчих документів 89-104

Булкіна А.В. Діалогічний любовний дискурс: реалізація стратегії ввічливості в мовленнєвому жанрі "Знайомство"(на матеріалі творчості Т.Гарді) 104-113

Бурбело В.Б. Акт довіри в комунікативному процесі (до постановки проблеми) 114-127

Головач У.В. Біля витоків теорії і практики перекладу: Єронім Стрідонський про найкращий спосіб перекладу 127-138

Дарчук Н.П. Теоретичні питання моделювання ідеографічного тезауруса української мови 138-148

Жданович О. Авари та їх взаємини з Візантійською імперією у праці Менандра Протектора 149-164

Зубань О.М. Стилеметричні ознаки морфемних структур слів у поетичному мовленні Т.Шевченка (на матеріалі Корпусу української мови) 165-178

Іліаді О.І. Слов"яно-іранські словотвірні паралелі: імена-композити 179-187

Ісаєв С. Репрезентація емоції "гнів" у китайській мовній картині світу (на матеріалі соматичної лексики) 187-197

Кам"янець А.Б. Переклад іронії в медійному тексті крізь призму теорії релевантності 197-208

Кислюк Л.П. Явище аналітизму в сучасній українській словотвірній номінації 209-216

Колесник О.С. Концепт війна в аспекті лінгвосеміотики та лінгвокультурології 216-230

Коломієць Л.В. Тарас Шевченко в літературознавчих дискурсах Григорія Кочура 230-243

Критська В.І. Критерії унормування та кодифікації інновацій (правопис складних іменників) 243-251

Крушинська О.Г. Символістський дискурс поезії Артюра Рембо та його відтворення в українському перекладі 252-261

Лучканин С.М. Грецизми в сучасній румунській мові: етапи і шляхи проникнення, кількість 261-273

Мазепова О.В. Еволюція поняття "мовна особистість" у сучасних лінгвістичних дослідженнях 274-286

Материнська О.В. Структура та семантика меронімів на позначення частин сукупностей 286-301

Некряч Т., Довганчина Р. Інтерсеміотичний та інтерлінгвістичний переклади: грані суміжності та точки розбіжностей 302-310

Охріменко В.І. Модальне значення епістемічної можливості (на матеріалі італійської мови) 310-321

Палатовская Е.В. О статусе предложения в устном научном дискурсе: экспериментальное исследование 321-333

Пермінова А.В. Методика реверсивно-зіставного аналізу множинних перекладів поетичних текстів 333-345

Петров О.В. Розвиток словотвірного гнізда з вершиною "аромат" у російській мові 345-354

Поворознюк Р.В. Природа й характер термінологічної варіативності в медичному перекладі 354-364

Покровська І.Л. Сакралізація текстів турецьких кросвордів 364-375

Попович Н.М. Жанрово-стилістичні особливості перекладу давньогрецької тринітарної термінології середини IV століття 375-382

Радчук В.Д. Як перекласти поетичне "ледь-ледь"? 382-396

Смущинська І.В. Сучасний французький термін: основні характеристики і проблеми відтворення українською мовою 396-406

Соколова С.О. Полілінгвальний мовний ландшафт міста в сприйнятті киян 406-414

Старко В.Ф. Формування браунського корпусу української мови 415-421

Стасюк О.С. Інтертекстуальність як засіб дискредитації політичних опонентів (на матеріалі парламентської комунікації ФРН і Швеції) 421-429

Строкаль О.М. Поетика прикметникових індивідуально-авторських утворень Павла Мовчана 430-437

Тищенко К.М. Поняття історико-топонімічної ідіоми (на матеріалі топонімів-реплік походу Кніви 250 р.) 437-452

Чистяк Д.О. Функціонування текстових концептів у поемі "Євина пісня" Шарля ван Лерберга 452-458