Київські полоністичні студії

Збірник наукових праць

Том XIX

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Зміст

Krzysztof Zajas Stanislaw Vincenz i Europa kultur 8

Aleksander Madyda Vincenz czytany dzisiaj 14

Boguslaw Dopart Lektura romantyzmu polskiego w eseistyce Stanislawa Vincenza 23

Miroslawa Oldakowska-Kuflowa Jeszcze o folklorze w dziele Stanislawa Vincenza 29

Leszek Szaruga Rytmy czasu we wszechswiecie Stanislawa Vincenza 36

Jaroslaw Fazan Po stronie Vincenza. Andrzej Stasiuk o poludniowo-wschodnich Kresach Europy 40

Nina Taylor-Terlecka Nieznane listy Stanislawa Vincenza i Alicji de Barcza: zaginiona saga huculska 45

Maria Jolanta Olszewska Stanislaw Vincenz czyta «Madonne Busowiska» Wladyslawa Lozinskiego, czyli o filozofii lektury 51

Oksana Weretiuk Od raju do piekla: Ukraina w tetralogii Stanislawa Vincenza 60

Weiss Alan Przemilczane dialogi. O trzech niepublikowanych rozdzialach «Dialogow z sowietami» Stanislawa Vincenza 65

Jan Wolski «Krew ziemna». Stanislawa Vincenza mitologia ropy naftowej 69

Zuzanna Grebecka Atlantydy Slowianszczyzny 75

Мирослава Медицька Рецепція Данте крізь призму концепцій Станіслава Вінценза та Максима Cтріхи 81

Michal Kaczmarek Huculska pamiec ludowa w ujeciu Stanislawa Vincenza 86

Ольга Цівкач «...Przyjaciol, takich jak Pan… w ogole nie duzo w przyrodzie» (листування Станіслава Вінценза і Ростислава Єндика) 93

Ярина Ясній Роль танцю і сміху в тетралогії Станіслава Вінценза «На високій полонині» 99

Тамара Ткачук Експлікація музичних образів і мотивів у творчості Станіслава Вінценза 104

ЧЕСЛАВ МІЛОШ: до 100-ліття від дня народження

Marek Bernacki Czeslaw Milosz – Stanislaw Vincenz: kregi wzajemnej fascynacji i inspiracji 109

Ростислав Радишевський Епіфанії ранньої поезії Чеслава Мілоша 116

Луїза Оляндер Гуманістичні розмисли e книзі Чеслава Мілоша «Historie ludzkie. Pierwodruki (1983-2006)» 122

Наталя Сидяченко Семантика ріки в мовотворчості Чеслава Мілоша 127

Надія Поліщук Інша Європа: дискурс ідентичності в есеїстичній прозі Чеслава Мілоша «Родинна Європа» 134

Ireneusz Kania Czeslaw Milosz a buddyzm 141

Тетяна Довжок Пробуджений… Пізня лірика Чеслава Мілоша 148

ЛЕСЯ УКРАЇНКА: до 140-ліття від дня народження

Ростислав Радишевський Сороколітня літературознавча рецепція творчості Лесі Українки у Польщі 153

Eulalia Papla KulturaZachodu w kregu zainteresowan Lesi Ukrainki 169

Валентина Соболь Наукова та перекладацька рецепція творчості Лесі Українки у Польщі 177

Лариса Масенко «Код Лесі Українки» в художньому дискурсі Оксани Забужко 187

Наталія Лисенко-Єржиківська Адам Міцкевич і Леся Українка – кримські відлуння у їхній поезії 192

Леся Церковняк-Городецька Фредерик Шопен у творчості Лесі Українки 201

ЮЗЕФ ІгНАЦІЙ КРАШЕВСЬКИЙ: до 200-ліття від дня народження

Микола Ткачук Екзистенціал любові в наративі повісті «Уляна» Ю.І. Крашевського 205

Надія Петриченко Проблематика та образна система польської прози першої половини ХІХ ст. 214

Світлана Байдацька Новаторство різножанрової творчості Ю.І. Крашевського у волинський період 219

Проблеми ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА - ВІД ДАВНИНИ ДО КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ

Stefan Kozak Ukraina miedzy Wschodem a Zachodem 226

Ігор Ісіченко (Архієпископ) Мученицький архетип у житійному просторі Руїни 233

Ольга Циганок Польськомовні епітафіїї в українських поетиках XVII – першої половини XVIII ст. 240

Світлана Сухарєва Польськомовний виступ Андрія Мужиловського на захист православ’я 245

Олена Бай Система барокових образів у польськомовній поезії Данила Братковського 250

Любов Олійник «Літос» Петра Могили у полемічному дискурсі першої половини ХVІІ ст. 254

Olaf Krysowski Bizancjum i kultura polityczna Rosji w pismach Zygmunta Krasinskiego 258

Mariya Bracka Czasoprzestrzen powiesci Jana Zachariasiewicza 267

Наталія Цьолик Роль позасюжетних елементів у творах Міхала Чайковського 273

Dobroslawa Swierczynska Sienkiewicz na swiecie. Przyczynki bibliograficzne i biograficzne 279

Вікторія Білявська Рустикальний пейзаж у «Мемуарах з життя Єви Фелінської» 285

НОВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА

Ростислав Радишевський Станіслав Бжозовський: для світу, Польщі, України 290

Олександр Астаф’єв Міфологема степу і література степу 296

Dmytro Doncov Literatura stepu 308

Edward Jakiel Zapomniana powiesc Melitty «Zachod» o ksiedzu Antonim Szandlerowskim – mlodopolskim poecie 313

Сергій Яковенко Інтенціональність об’єктів у «Космосі» Вітольда Гомбровича 320

Наталія Стахнюк «Щоденники» Стефана Жеромського у контексті його творчості: інтертекстуальний аспект 325

Марія Мацькович Рефлексія над історією у повістях Анджея Кусьневича 332

Dariusz Kulesza Nowa poezja narodowa? O wierszach i prozie Wojciecha Wencla 336

Іванна Котяш Польсько-український аспект дослідження засобів поетики епістолярної автобіографії (на прикладі листів С. Черкасенка) 347

Олексій Сухомлинов Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у «Засипле все замете…» Влодзімєжа Одоєвського 354

Ірина Кияк Дефінітивні проблеми жанрів фантастики у творчості Станіслава Лема 359

Леся Кравченко, Руслана Манько Філософсько-естетична парадигма поезії Збігнєва Герберта 365

Руслана Манько Простір інтимного у ранній творчості Збігнєва Герберта 373

Ірина Фрис Міфологічні концепції XX ст.: огляд проблеми 377

Тетяна Хайдер Провокація та експеримент у творчості Едварда Редлінського 383

Уляна Чіпак Еротично-танатологічний концепт у повісті «Ревнощі і медицина» Міхала Хороманського 390

Тетяна Чужа Альтернативна історія у творах Яцека Дукая 398

Оксана Яворська Категорії часу і простору в художніх текстах Анджея Хцюка про Дрогобич 404

проблеми КОМПАРАТИВІСТИКи та КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Євген Нахлік Український і польський романтизм у рецепції Івана Франка 410

Володимир Єршов Гомеопатичні листи Густава Олізара та Кароля Качковського 415

Ксенія Константиненко Гетерообраз України в італійській літературі: дослідження польських, українських, російських та італійських учених 421

Валентина Крементуло Тарас Шевченко і Броніслав Залеський 431

Олена Ткачук Християнський контекст драм Генріка Ібсена «Будівничий Сольнес» та Станіслава Пшибишевського «Сніг» 437

Олександра Чепелик Візійний дискурс трансцендентного в драматичних творах О. Олеся,

Г. Гауптмана, М. Метерлінка та польський контекст 442

Ярослав Нахлік Матеріальне у поезії польського та українського раннього модернізму: в’язниця духа чи прихисток душі 448

Світлана Ямборко Експресіонізм у творчості Василя Стефаника та Яна Каспровича 456

Елліна Циховська Художній часопростір Леопольда Стаффа: компаративний аспект 461

Олеся Нахлік Польський антитоталітарний дискурс в Україні в першій половині 1990-х років 466

Марцін Ґачковскі Значення Києва у художній та публіцистичній спадщині Осипа Назарука 472

Лариса Вахніна Українсько-польські паралелі у баладі «Ой сталася новина» 477

Леся Халюк Усна проза про переселення 1947 року українців у Польщі: історіографічний аспект дослідження 482

Ірина Ціборовська-Римарович Тульчинська бібліотека і Ян Потоцький 491

проблеми МОВОЗНАВСТВА

Artur Bracki Transformacja przestrzeni Europy centralnej – aspekty socjolingwistyczne 498

Тетяна Черниш Вєх як форма художнього знака 504

Олеся Лазаренко Польська мова в полемічній літератури в Україні кінця XVI-XVII століть 507

Оксана Могила Зі спостережень над діалектною лексикою українсько-польського пограниччя 511

Наталія Совтис Лексичні запозичення з української мови у збірці Льва Венглінського «Полова і зерно» 516

Людмила Мойсеєнко Фразеологічні одиниці як об’єкт дослідження – німецькі, польські та українські паралелі 521

Марія Черняк Фантастичні тварини у польській фразеології 527

Олена Пелехaта Функціонування фразеологізмів з антропонімним та топонімним компонентами у польській мові (у зіставленні з української мовою) 531

Марія Половинкіна Колореми у поезіях Казімєжа Пшерви-Тетмаєра, Яна Каспровича та Леопольда Стаффа: лінгвістичний аспект 536

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 540