Київські полоністичні студії

Збірник наукових праць

Том XXIV

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Зміст

ЮВІЛЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Астаф’єв Олександр. Польський романтизм як епістема творів Тараса Шевченка 8

Вервес Григорій. Тарас Шевченко і польська культура 51

Вавжинська Юлія. Місія романтичного поета-пророка: Т. Шевченко, А. Міцкевич, Ю. Словацький, З.Красінський 84

Нахлік Євген. Забутий польський прижиттєвий переклад Шевченкової автобіографії 98

Пилипчук Ростислав. Т. Шевченко і польський театр на Наддніпрянській Україні 30–50-х років ХІХ ст. 103

Радишевський Ростислав. Тарас Шевченко і польські романтики: топіка правди 114

Ромащенко Людмила. Тарас Шевченко і Богдан Залеський 126

Ромащенко Людмила. Коліївщина в художній інтерпретації Т. Шевченка і С. Гощинського 133

Соболь Валентина. Переклади поезії Шевченка в Польщі 142

Чужа Тетяна. Рецепція історіософії Шевченка у польській критиці та літературознавстві ХІХ ст. . 151

Шевченкіана Теоктиста Пачовського

Радишевський Ростислав. Польська рецепція творчості Тараса Шевченка у працях Теоктиста Пачовського 162

Твори Шевченка в перекладах Л. Совінського 179

Владислав Сирокомля — перекладач Шевченка 190

Польський поет А. Гожалчинський — популяризатор Шевченка 207

Павлин Свєнціцький — популяризатор творчості Тараса Шевченка 208

Маловідомі відгуки про Тараса Шевченка в польській критиці другої половини ХІХ ст. 214

Проблематика польського шевченкознавства другої половини ХІХ ст. 221

Тарас Шевченко в польських перекладах 70–90-х років ХІХ ст. 237

Відгуки поезій Шевченка в польській літературі другої половини ХІХ ст. 255

Тарас Шевченко у віршах польських поетів другої половини ХІХ ст. 262

Шевченко в присвячених йому віршах 279

«Заповіт» Тараса Шевченка польською мовою 291

Перлина Шевченкової лірики «Садок вишневий коло хати» в польських перекладах 301

«Кобзар» на польській землі 307

Поезії Шевченка в маловідомих перекладах польською мовою 312

Сучасні переклади поезій Тараса Шевченка польською мовою 321

Єжи Єнджеєвич: урок української 332

Твори Шевченка в перекладах Є. Єнджеєвича 337

Ще одне надбання в шевченкіані Єнджеєвича 340

Єжи Єнджеєвич — перекладач поезій Тараса Шевченка 341

Нове польське видання поезій Шевченка 350

Ще одна ненадрукована стаття Франка про Шевченка 353

До 500-ліття Станіслава Оріховського

Астаф’єв Олександр. Риторичний дискурс Станіслава Оріховського як система моральної філософії 356

Вирський Дмитро. На службі контрреформації: С. Оріховський-Роксолан в останній період життя (1559–1566) 363

Корпанюк Микола. «Я справді переконався, що правда є найкращим захистом дієписьма»: поетика «Хронік» Станіслава Оріховського 380

Шевченко-Савчинська Людмила. Відлуння античних концепцій суспільного устрою у творчості Станіслава Оріховського 389

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Janicka Anna. Gabriela Zapolska i Lesia Ukrainka — dramaturgia przekroczenia 398

Lawski Jaroslaw. Ironia w strukturze dramatu: «Kasandra» Lesi Ukrainki 411

Zabielski Lukasz. Juliusz Slowacki i «Niemi» klasycy warszawscy 425

Беліченко Маргарита. Історіософська інтерпретація історичного факту в межах міжкультурної комунікації 442

Брацка Марія. Міфологічні та аксіологічні концепти творчості Пьотра Биковського 449

Булаховська Юлія. Микола Бажан і польська література 459

Вінійчук Ольга. Витоки романтичності Зигмунта Красінського 462

Власов Володимир. Історичні романи Францішека Венжика 468

Гарба Вікторія. Творчість Анджея Хцюка у контексті прози пам’яті 475

Гуменюк Світлана. Антропокультурні домінанти у творчості острозьких полемістів 480

Жорнокуй Уляна. Збірка Міхала Хороманського «Kobieta i mezczyzna»: приклади двох різних екзистенцій 486

Зимомря Микола. Богдан Лепкий в оцінках Анни-Шарлотти Вуцкі: дискурс інтерпретації 492

Кравченко Леся. «Елегія до Марини» Райнера Марії Рільке в українській та польській перекладацькій рецепції 501

Манько Руслана. Збіґнєв Герберт: штрихи до творчого портрету 510

Мацькович Марія. Погранична свідомість Анджея Кусьневича 514

Нахлік Олеся. Рецепт збереження особистої та національної свободи від польського письменника Анджея Бобковського: українська рецепція воєнного щоденника «Війна і спокій» 520

Нахлік Ярослав. Вираження топосу душі засобами географічної топіки (пустеля, безодня, прірва) в поезії польського та українського раннього модернізму 529

Ориняк Оксана. Religia prawdy wedlug C. K. Norwida 539

Перескоцька Уляна. Вернигора Антонія Марцінковського і романтичні контексти образу середини ХІХ ст. 549

Руденко Ірина. Основні світоглядні засади романтичної критики Міхала Грабовського 555

Совтис Наталія. Мова як символічний код культури 563

Сребнюк Валентина. «Апокрисис» Христофора Філалета та «антиризис» Іпатія Потія у полемічному дискурсі кінця ХVІ ст. 571

Сухомлинов Олексій. Світ «тутешній» провінції у прозі Марії Шофер 582

Ткачук Олена. Польське та англійське підґрунтя політичних поглядів Джозефа Конрада 588

Трофимук Мирослав. Ірииней Фальковський vs Станіслав Сташіц: портрет вченого епохи Просвітництва 596

Урсу Ганна. Слов’янські мотиви у творчості угрупування «Зєвонія» 604

Циганок Ольга. Про українську теорію похоронної промови XVII ст. 610

Циховська Елліна. Біографічний часопростір текстів Леопольда Стаффа 618

Цьолик Наталія. Стратегія переконання читача у творах Міхала Чайковського 624

Чепелик Олександра. «Пісня про Роланда» в польській проекції 629

Шакура Юлія. «Sen przenajswietszej panny» в оцінці Володимира Рєзанова 636

Швець Аліна. Жанрові та тематичні аспекти шляхетської ґавенди Генрика Жевуського 643

Швець Анна. Постать Богдана Хмельницького в однойменній трагедії Тимона Заборовського 651