Київські полоністичні студії

Збірник наукових праць

Том XXVI

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Зміст

Навколо ЮВІЛЕЮ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Радишевський Ростислав. Сучасна рецепція творчості Шевченка у Польщі 8

Wegrzyniak Anna, Stepien Tomasz. Co laczy Juliusza Slowackiego z Tarasem Szewczenka? 68

Астаф’єв Олександр. Творчість Тараса Шевченка в оцінці Мар’яна Здзеховського 85

Бондарєва Тетяна. Т. Шевченко у творах М. Хвильового: «речник нації» чи її «божок»? 97

Брус Марія. Відображення категорії жіночності в поетичній мові Тараса Шевченка 102

Василишин Олег. Тарас Шевченко в рецепції Бориса Харчука 108

Кіраль Сидір. Тарас Шевченко на сторінках спогадів Ірини Жиленко та Михайлини Коцюбинської 117

Котяш Іванна. Інтерпретація постаті Т. Шевченка у сучасних українських та польських працях 128

Кралюк Петро. Ставлення Тараса Шевченка до Польщі й поляків 135

Мафтин Наталія. Структурованість «Кобзаря» Тараса Шевченка теоцентричним началом 144

Остапчук Вікторія. Концепт України у творчості Т. Шевченка 154

Плахотнік Ольга, Безносюк Олександр. Тарас Шевченко і Київський університет: мовою фактів і документів 159

Поліщук Ярослав. Словацький, Шевченко і європейський дендизм 165

Скаб Марія. Тарас Шевченко — духовний ідеал українців 174

Шмир Марія. Т. Г. Шевченко і німецькомовний світ 179

Штонь Григорій. Візійна складова поетичного мислення Словацького і Шевченка 185

Якимович Вікторія. Образ єврея у творах Тараса Шевченка та Діни Рубіної 194

ПОЛОНІСТИЧНІ КОНТЕКСТИ

Bajda Anna. Oswajanie obcosci — doswiadczanie swiata w najnowszej prozie polskiej 202

Bracki Artur. Wplyw jezyka angielskiego na wspolczesny slang studencki w polsce 210

Janicka Anna. Postepowy tradycjonalista. Zygmunta Glogera obraz kobiety XVIII i XIX wieku 218

Kulesza Dariusz. Domowe zapachy dziecinstwa. O poezji Elzbiety Kozlowskiej-Swiatkowskiej 231

Lawski Jaroslaw. Obraz kultury polskiej na wschodzie Europy: Czas Kryzysu 2013-2015 247

Oryniak Oksana. Ukryty «Lechita» (Norwid przemawia w Miloszu) 259

Szamryk Konrad Kazimierz. Lwowski rekopis «Roslin potrzebnych» Krzysztofa Kluka 264

Ursu Hanna. Grupa literacka «Ziewonia» romantyczne zrodlo kultury slowianskiej 274

Zabielski Lukasz. «My podobni wam, starcze». O relacjach Cypriana Norwida i Kajetana Kozmiana 279

Бай Олена. Амбівалентність творчості Данила Братковського: від шляхетського бароко до козацької «золотої вольності» 297

Беліченко Маргарита. Специфіка символізації часопросторових екзистенційних констант у структурі історичної прози 301

Бєлявцева Ольга. Польсько-український культурний діалог на сторінках часопису «Sygnaly» 308

Білявська Вікторія. Меланхолія руїн у «Спогадах з Волині, Полісся та Литви» Ю. І. Крашевського та «Мемуарах із життя» Є. Фелінської 315

Брацка Марія. Художні стратегії опису травми у творчості Павлина Свенціцького 323

Булаховська Юлія. Проблематика і фактографізм в історичному романі ХІХ ст. (Микола Гоголь, Генрик Сенкевич, Болеслав Прус) 332

Вінійчук Ольга. «Не-Божественна Комедія» З. Красінського: назва і структура 336

Гарба Вікторія. Топос міста у творі Бруно Шульца «Цинамонові крамниці» 343

Довжок Тетяна. Останній з клану ерцгерцога. Галицькі джерела й модерністський дух прози Анджея Кусьнєвіча 348

Дуда Генрик. «Прощання з Кременцем 1939» Станіслава Балінського 360

Єршов Володимир. Своєрідність історико-ремінісцентного тла в «Мемуарах» Г. Олізара 370

Кацемба Юліана. Інтерпретація містичних міфологем у «Спогадах…» Г. Жевуського 376

Кравченко Леся. Трансформація художнього образу ангела у поетичній спадщині Райнера Марії Рільке та Збігнєва Герберта 384

Кравченко Леся. Філософські виміри поезії Райнера Марії Рільке в польській літературознавчій рецепції 392

Кучеренко Анастасія. Драматургія Павлина Свенцицького: переклади та переробки 399

Матлах Мар’яна. Творчість Фр. Равіти-Ґавронського на сторінках часопису «Кіевская старина» 405

Мойсеєнко Людмила. Соматизми в українській, німецькій та польській мовах із компонентом найменування «частина тіла людини» 410

Оляндер Луїза. Світ і людина в епістолярїї Юліуша Словацького: «Listy do matki» («Листи до матері») 416

Радишевський Ростислав. Політичні інтенції творчості А. Н. Коженьовського 426

Руденко Ірина. До проблеми аналізу міжмовних омонімів у процесі підготовки правозахисників зі знанням польської мови 435

Савчук Юлія. Образ лірника в поезії Олександра Грози 439

Совтис Наталія. Kонцепт «мати» у творах Л. Е. Венглінського 444

Строганова Катерина. Сарматизм як національний міф у романі Вітольда Гомбровича «Транс-Атлантик» 450

Сухарєва Світлана. Сарматські сюжети та мотиви польськомовних «турчиків» XVII ст. 456

Сухомлинов Олексій. Конверсивність літератури кресо-пограниччя 461

Талько Олена. Аксіологічна парадигма Листопадового повстання у «Спогадах» (1805–1831) Євстахія Янушкевича 475

Ткачук Олена. Україна в ранній критиці, епістолярії та мемуаристиці Джозефа Конрада 481

Церковна Анастасія. Лімінальний дискурс імаготеми українсько-польського пограниччя в англійській подорожній літературі доби романтизму 490

Циганок Ольга. Деякі особливості кременецької поетики «Аpollo Sarmaticus» [Сарматський Аполлон] (1712) 497

Чепелик Олександра. Рецепція французького роману про «Петра Прованського та Прекрасну Магелону Неаполітанську» в Польщі 503

Чужа Тетяна. Рецепція романтизму в науковому доробку Юзефа Третяка: між позитивізмом і неоромантизмом 511

Янішевський Олександр. Полісуб’єктність сучасних польових досліджень українсько-польських відносин як свідчення неперервності бінарного національного топосу 518

Радишевський Ростислав. Станіслав Оріховський. Новий погляд крізь століття 523