Українське мовознавство

Збірник наукових праць

Випуск (1) 44

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014

ЗМІСТ

Титульна сторінка .......... 1-2

Зміст .......... 137-139

Білоусенко П. Ономаст Василь Німчук .......... 3-15

Козленко І. Унісуфікси: морфемний та словотвірний статус .......... 16-28

Костич Л. Статус словотвірної категорії .......... 29-41

Арібжанова І. Принципи моделювання простого речення .......... 42-59

Кадочнікова О. Синтаксичний зв'язок незмінюваних іменників та прикметників .......... 59-68

Бестерс-Дільгер Ю. Українська, російська та англійська мови у сприйнятті українців: на матеріалі всеукраїнського опитування 2013 р. .......... 69-81

Узунов С. Мовна ситуація в Україні: білінгвізм чи диглосія? .......... 81-93

Гнатюк Л., Дядечко Л. Багатомовний тлумачний словник крилатих висловів Шевченка: концептуальні засади створення і структура .......... 94-105

Дарчук Н., Лангенбах М. Електронний словник мови Тараса Шевченка: методика і технології укладання .......... 106-115

Мойсієнко А. Матеріали до шахового словника української мови (задачні та етюдні теми українських авторів) .......... 115-135