English Studies and Translation (англійська філологія та переклад)

Освітня кваліфікація - Бакалавр філології. Денна форма навчання.

Куратор освітньої програми - проф. Бєлова Алла Дмитрівна profbelova@gmail.com, 044-239-33-61

 

 

 

 

Англійська філологія та переклад (англомовна програма) English Studiesand Translation 
(Англійська мова та літературата 2 західноєвропейські мови)

 

Освітня програма English Language Studies спрямована на забезпечення сучасної університетської підготовки фахівців з:

 • англійської мови  (перша мова);
 • двох європейських мов (друга мова – німецька/французька, третя – іспанська/італійська);
 • античної та зарубіжної літератури;
 • перекладу з англійської та другої іноземної мови.

Програма передбачає:

 • викладання всіх обовязкових гуманітарних дисциплін і лінгвістичних курсів англійською  мовою;
 • викладання англійської мови (GeneralEnglish) з урахуванням новітніх трендів віртуального та інтерактивного навчання (Interactive Listening Comprehension, Interactive Vocabulary Development, Interactive Viewing), таких аспектів як Spoken English, Written English, Creative  Writing, з використанням інформаційних та  комунікаційних технологій;
 • глибоку підготовку з теорії англійської мови та мовознавства, комплекс теоретичних дисциплін, що забезпечують фундаментальну підготовку, професійний рівень, світогляд сучасного фахівця з англійської мови;  
 • поглиблену філологічну підготовку завдяки великому курсу античної та зарубіжної літератури;
 • базову підготовку з перекладу з англійської та другої іноземної мови,  що підкреплюється перекладацькою  практикою.

 

Спеціалізації - “Лінгвістика. Комунікація у сфері бізнесу” та “Лінгвістика. Англійська  мова у фаховій комунікації”, які  передбачають: 

 • теоретичні курси, підготовку з ділової англійської мови (Business English);
 • соціально-комунікативну практику, що спрямована на набуття та удосконалення соціальних навичок та навичок спілкування (softskills),  що є вимогою світової освіти на сучасному етапі, а саме вмотивованість, бажання розвивати і виявляти лідерські якості, здатність до самостійного і логічного мислення, здатність аргументовано викладати думки та ефективно спілкуватися зі співрозмовником.

 

Базові навички самостійного наукового дослідження студенти мають набути під час написання курсової  роботи з англійської мови та бакалаврьскої роботи, що виконуються  англійською мовою.

 

Високий рівень теоретичної і практичної підготовки за освітньою програмою забезпечують професори і доценти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Профілюючою є кафедра англійської філології (завідувач – д. філол. н., проф. Бєлова А.Д.), де працюють два доктори філогічних наук, три професори, сімь доцентів, всі викладачі мають науковий ступень кандидита філологічних  наук.

 

 

Кафедра англійської філології