Études Francophoneset Traduction Франкофонні студії та переклад (франкомовна освітня програма)

Спеціалізації -  Мовні контакти у франкомовному просторі 2444.1 лінгвіст; 2444.2 Перекладач.Комунікативні і дискурсивні моделі франкомовного простору 2444.1 Філолог-дослідник.

Освітня кваліфікація - Магістр філології.

Куратор освітньої програми  - д.ф.н., проф. Крючков Георгій Георгійович frphil@mail.ru 044-239-33-43.

 

Студенти вивчають три іноземні мови (французька та англійська – обов’язково, третя -  німецька або іспанська мова за вибором студента), та сучасні дисципліни гуманітарного спрямування: «Комунікативні практики і перекладознавство», «Лінгвопоетика і художній переклад»,  «Варіативність мов. Діалектологія», «Лінгвокультурологія та міжкультурна комунікація», «Медіалінгвістика і промоційні комунікативні практики».

Чому варто обрати  навчання на кафедрі французької філології?? Ця кафедра (єдина з кафедр філологічного спрямування в Україні) має програму подвійних дипломів. Одночасно можна отримати дипломи:

  • Найпотужнішого в Україні – Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Найстарішого після  Сорбонни – Університету імені Поля Валері Монпельє ІІІ (Франція).

Високу якість навчального процесу забезпечує потужна команда фахівців у складі 4 професорів, 8 доцентів, 3 докторів наук, 2 докторів університету імені Поля Валері Монпельє-ІІІ (Франція), 16 кандидатів філологічних наук. Усі штатні викладачі кафедри французької філології мають вчений ступінь. Студенти кафедри проходять практику у державних установах та освітніх закладах України та мають можливість поїхати на стажування до Франції або  до іншої країни за численними міжнародними програмами співробітництва.

Декілька років поспіль студенти кафедри займають призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з французької мови та міжнародних конкурсах, що організуються Посольствами Франції, Бельгії, Канади і т.д..

Навчання відбувається у другу зміну, у затишному корпусі в центрі міста за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 14.

Кафедра використовує сучасну матеріальну базу, лінгафонні кабінети та лабораторії синхронного перекладу, також кафедра має власну багату бібліотеку сучасних книжок французькою мовою. На кафедрі силами студентів створено  театральну трупу, яка виступає французькою мовою.

Наші випускники успішно працюють перекладачами, референтами, викладачами в системі МЗС України, консульствах, посольствах,  міжнародних організаціях, в освітніх закладах, в зарубіжних представництвах та компаніях, представлених на ринку України, продовжують наукову роботу навчаючись в аспірантурі та докторантурі.

Для того щоб стати студентом Інституту філології за цією освітньою програмою, необхідно подати в електронному вигляді чи особисто документи до приймальної комісії.

 

Кафедра французької філології