Галузевий переклад з німецької та англійської мови; міжкультурний менеджмент

 

Магістерська освітня програма

«Галузевий переклад з німецької та англійської мови; міжкультурний менеджмент»

Навчальний рік 2017/2018

1) Спеціальність 035.04 Філологія, германські мови

2) Освітня програма Галузевий переклад з німецької та англійської мови; міжкультурний менеджмент

Спеціалізації в межах освітньої програми:

· Письмовий переклад у міжкультурній професійній комунікації

· Усний переклад і міжкультурний менеджмент

3) Тип освітньої програми– освітньо-наукова

4) Ступінь, який отримують випускники:

· Освітній– магістр філології

· Професійний– у разі виконання умов присвоєння кваліфікації, передбачена кваліфікація Перекладач з німецької та англійської мов, викладач вищого навчального закладу

5) Кількість навчальний семестрів – 4 семестри

6) Обсяг програми в кредитах ECTS120 кредитів

7) Мова навчання – німецька

8) Початок навчання – 1 .09.2017 року

Завершення навчання – 31.05.2019 року

9) Кількість місць – 20(ліцензований обсяг)

Наявність державного замовлення– так

10)  Вартість навчання за контрактом – уточнюється

11)  Умови доступу:

Диплом бакалавра за спеціальністю 035 Філологія.

-  екзамен з іноземної мови – англійської;

-  екзамен з фаху – комплексний іспит з перекладознавства та перекладу з німецької мови.

Диплом бакалавра за іншими спеціальностями

- додатковий екзамен – німецька мова та лінгвокраїнознавство країн, де говорять німецькою;

- екзамен з іноземної мови – англійської;

- екзамен з фаху - комплексний іспит з перекладознавства та перекладу з німецької мови

12) Дати вступних випробувань: 25.07.17-02.08.17

o додатковий екзамен – за розкладом;

екзамен з іноземної мови – за розкладом;

екзамен з фаху - за розкладом.

13) Перелік документів для вступу: Правила прийому до КНУ, Розділ ІІІ, § 3 (http://vstup.univ.kiev.ua/pages/26

14) Кафедри, які здійснюють підготовку за спеціалізацією: кафедра германської філології та перекладу, кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови

15) Керівник освітньої програми:доктор філологічних наукзавідувач кафедригерманської філології та перекладу  доц. Іваницька Марія Лонгинівна

16)  Адміністратор програми: доц., канд. філол. наукДорофєєва Маргарита Сергіївна 

17)  Контакти керівника освітньої програми тел. 044 239-31-68, e-mail: germ.phil.trans@univ.net.ua

18)  Адреса кафедри і факультету, на якій реалізується програма: Інститут філології КНУ, Кафедра германської філології та перекладу – Київ, бульвар Т.Шевченка, 14 (м. Театральна)

19)  Контакти кафедри, на якій реалізується програма: e-mail: germ.phil.trans@univ.net.ua тел. 044 239-31-68

20)  WEBсторінка освітньої програми, кафедри, факультету: http://philology.knu.ua/