Галузевий переклад з німецької та англійської мов; міжкультурний менеджмент

 

Магістерська освітняпрограма

«Галузевий переклад з німецької та англійської мов; міжкультурний менеджмент»

Навчальний рік 2018/2019

 

1. Спеціальність: № 035.04 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))»

2. Освітняпрограма:«Галузевий переклад з німецької та англійської мови; міжкультурний менеджмент»

2а)Спеціалізації в межах освітньої програми:

1.       Письмовий переклад у міжкультурній професійній комунікації

2.       Усний переклад і міжкультурний менеджмент

3. Тип освітньої програми:  освітньо-наукова

4. Отримуваний ступінь: магістр філології

5. Передбачені кваліфікації:

- Освітня: магістр філології

- Професійний:

кваліф. 2444.2  Перекладач з першої та другої іноземних мов;

(за умови дотримання вимог присвоєння професійної кваліфікації)

6. Кількість навчальних семестрів: 4семестри

7. Обсяг програми в кредитах ECTS: 120 кредитів

8. Мова навчання: німецька,українська ,англійська

9. Початок навчання: 1.09.2018 року

    Завершення навчання: 31.05.2020 року

10. Кількість місць: 14(ліцензований обсяг)

10а) в тому числі наявність місць державного замовлення: так

11. Вартість навчання за контрактом: уточнюється.

12. Умови доступу:

Диплом бакалавра за спеціальністю 035 Філологія.

-   екзамен з іноземної мови – англійської

-   екзамен з фаху – комплексний іспит з фаху

Диплом бакалавра за іншими спеціальностями:

додатковий екзамен – німецька мова та лінгвокраїнознавство країн, де говорять німецькою;

екзамен з іноземної мови – англійської (письмовий тест);

екзамен з фаху – комбінований іспит з фаху (теоретичне завдання, яке включає питання з перекладознавства; теоретичної граматики; лексикології; стилістики; та практична частина іспиту (переклад суспільно-політичного тексту з німецької українською мовою  обсягом 1000 знаків)

 14. Перелік документів для вступуПравила прийому до КНУ, Розділ ІІІ, § 3 (http://vstup.univ.kiev.ua/pages/26)

15. Керівник освітньої програми: доц., д. філол. наукДорофєєва Маргарита Сергіївна

16. Адміністратор програми: ас. Супрун Тетяна Вікторівна

17. Контакти керівника та адміністратора освітньої програми

тел. 044 239-31-68, e-mail: tppnim@ukr.net,   germ.phil.trans@univ.net.ua

18. Адреса кафедри і факультету, на якій реалізується програма: 

Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедра германської філології та перекладу, бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 103

19. Контакти кафедри і  факультету, на якій реалізується програма:

e-mail: germ.phil.trans@univ.net.ua, тел. 044 239-31-68

20. Веб-сторінки освітньої програми, кафедри, факультету/інституту:

http://philology.knu.ua/

https://www.facebook.com/LehrstuhlGermanistik/

 

 Короткий опис:

Програма має на меті забезпечити комплексну підготовку фахівця у галузі філології (німецька та англійська мови, письмовий та усний переклад, міжкультурний менеджмент). Особлива увага буде приділятися здатності здійснювати прикладну та дослідницьку діяльність в галузях усного та письмового перекладу і міжкультурного менеджменту. Фахову підготовку забезпечать практичні та теоретичні курси з письмового й усного перекладу та міжкультурного менеджменту (актуальні питання перекладознавства, жанрові теорії перекладу, теорія перекладу, техніка перекладу), які дозволять студентам отримати навички трансляції на фаховому рівні. Дисципліни методичного блоку дозволять студентам ознайомитися з системою академічної, галузевої науки та наукових установ, особливостями організації перекладознавства в Україні; здобути навички в організації професійної освіти; оволодіти методологією організації та планування перекладознавчих дослдіжень, проведення  процесу навчання перекладу у вищій школі.

Основними дисциплінами, які забезпечують підготовку фахівців, є комплексні дисципліни «Теорія перекладу», «Техніка перекладу (перша іноземна мова)», «Практика академічного мовлення першої та другої іноземної мови», «Комунікативні стратегії першої та другої іноземної мови»,  «Практикум з методології перекладознавчих досліджень», «Актуальні питання перекладознавства», «Методика викладання перекладу», а також «Жанрові теорії перекладу», «Історія перекладу», «Юридичний переклад та переклад контрактів», «Переклад наукових текстів»,«переклад і менеджмент проектів у сфері медіа», «Редагування перекладів фахових текстів», «Професійно орієнтований послідовний переклад», «Техніка усного двостороннього перекладу», «Переклад конференцій і менеджмент перекладацьких ресурсів», «Синхронний переклад».

Під час навчання студенти проходять перекладацьку практиу з відривом від теоретичного навчання.

Випускники освітньої програми мають можливість працювати викладачами німецької та англійської мов у вищих навчальних закладах; філологами-дослідниками; перекладачами- фахівцями з письмового та усного перекладу та експертами з міжкультурного менеджменту.