Бех Петро Олексійович

Кандидат філологічних наук, професор кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки).

Народився:  8 липня 1949 року.

Закінчив відділення перекладачів факультету іноземної філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1975 (тоді-Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка), навчався в аспірантурі й успішно захистив дисертацію з англо-українського поетичного перекладу.

Тема кандидатської дисертації «Воссоздание образа в поэтическом переводе (на материале украинских переводов лирики Дж. Байрона)».

Спеціальність – Перекладач, референт, викладач англійської мови.

Начальник Управління міжнародних зв'язків Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1994 по 2008 рік.

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки).

Голова Конвенту Європейського колегіуму українських і польських університетів.

Член комісії України у справах ЮНЕСКО з 2004 року.

Завідувач кафедри англійської мови природничих факультетів (1982-1991 рр.), завідувач кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1991-2016 рр.)

Провідний фахівець угалузі методики навчання іноземних мов, теорії й практики перекладу, перекладної лексикографії, сучасних інформаційних технологій, менеджменту міжнародних зв'язків.

Член Навчально-методичного об'єднання романо-германської філології та іноземних мов ВНЗ України при Міністерстві освіти і науки України.

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики / теорія і практика перекладу (зокрема, англо-український поетичний переклад) / теоретичні та практичні проблеми дво- і багатомовної перекладної лексикографії, сучасних інформаційних технологій / менеджменту міжнародних зв’язків.

 

Основні праці:

  • Лингвистические проблемы воссоздания образа в поэтическом переводе (навчальний посібник), вид-во Київського университету, 1980 р., 67стор. (у співавторстві)
  • Англійська мова для вступників, Київ, вид-во "Либідь", 1993, 1994, 1996, 1997, 2001 рр., 319 стор.
  • Самовчитель англійської мови (у співавторстві), Київ, вид-во "Либідь", 1993, 1995 рр., 232 стор.
  • Російсько-українсько-англійський науково-технічний словник, Київ, вид-во "Техніка", 1997 р., 532 стор.
  • Російсько-англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки, Київ, вид-во "Спалах", 503 стор.
  • Практикум з пунктуації англійської мови.
  • Письмовий дипломатичний і діловий протокол у питаннях і відповідях

Публікації за останні 5 років:

проф. П.О. Бех, доц. Т.М. КолодькоНавчальна програма з дисципліни «Практичний курс англійської мови як другої іноземної» для студентів 4-го року навчання спеціальності «Мова та література» – К., 2012. – 25 с. – 1,4 д.а.

проф. П.О. Бех Л.А. Маримонська, В.М. МахіновПедагогічні умови навчання нової фразеології англійської мови: навчально-методичний посібник. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 48 с.

За загальною редакцією проф. П.О. Бех Л.А. Маримонська, В.М. Махінов, В.А. Пономарьова Інтерактивні завдання для навчання читання англомовних текстів учнів 9 класу (допрофільне навчання) сзш I-IIIступенів: навчально-методичний посібник. – К.: Вид –во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 74 с.

За загальною редакцією проф. П.О. Бех Л.А. Маримонська, В.М. Махінов, В.А. Пономарьова Інтеракивні завдання для навчання читання англомовних текстів (гуманітарний профіль) 10 клас: навчально-методичний посібник. –К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 71с.

За загальною редакцією проф. П.О. Бех Л.А. Маримонська, В.М. Махінов, В.А. Пономарьова Інтерактивні завдання для навчання читання англомовнихтекстів (гуманітарний профіль 11клас): навчально-методичний посібник. –К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 63с.

Редактор низки збірників науково-методичних статей.