Денисенко Марина Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання германських мов.

Освіта – вища, закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1990 році, спеціальність – іноземні мови (дві мови). У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2014 році отримала Сертифікат CELTA (ESOL Кембріджського університету).

Викладач двох іноземних мов (англійської, французької).

Тема кандидатської дисертації «Навчання учнів початкової школи техніки читання англійською мовою».

Досвід роботи: загальний педагогічний стаж – 26 років, викладацький стаж в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – 19 років.

Читає практичний курс «Комунікативні стратегії (друга мова)» студентам східної філології Інституту філології, теоретичний курс «Методика викладання іноземних мов у вищій школі».

Стажування: Utah Valley University (Orem, Utah, USA, 2012), Brigham Young University (Provo, Utah, USA, 2012), Mazarek University (Prague, Czech Republic, 2014), Chukurova University (Adana, Turkey, 2015), ACQUIN (Bayreuth, Germany, 2015), Konstanz University (Konstanz, Germany, 2015), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна, 2015).

Нагороди – Нагрудний знак «К.Д. Ушинський» Академії педагогічних наук України

Коло наукових інтересів: сучасні підходи та методи навчання іноземних мов; формування компетентності у читанні; ESP; тестологія; акредитація, сертифікація і якість вищої освіти.

 Останні публікації:

1.Формування англомовної дискурсивної компетенції студентів немовних спеціальностей // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. 13 березня 2012 р. – НТУУ «КПІ» – С. 56-58. – http://interconf.fl.kpi.ua

2.Роль сучасного підручника у формуванні англомовної комунікативної професійної компетенції у процесі міжкультурної інтеграції// Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія". – Вип.23. – 2012. – С. 259-262. (у співавторстві з В.В. Осідак).

3.Challenging Tasks for EL Students: Англомовні дидактичні матеріали для студентів-філологів. – К.: Вольф, 2012. – 84 с.: іл. (у співавторстві з В.В. Осідак).

4.Формування компетентної вторинної культурно-мовної особистості / Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 47, частина 1. – ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 331-337.

5.Тестові завдання з англійської мови для вступників до магістратури: Частина І. – Київ: Логос, 2015. – 143 с. (у співавторстві з О.В. Драгіндою, В.М. Дроботун, В.В. Осідак).