Художній переклад, літературне редагування та менеджмент перекладацьких проектів

 

 

 

 

 

Спеціалізацї - Художній переклад у міжлітературному діалозі; 2444.2 Перекладач з першої та другої іноземних мов; Функціональні аспекти художнього перекладу. 2310.2 Викладач вищого навчального закладу; 2444.2 Редактор-перекладач.

Освітня кваліфікація - Магістр філології.

Куратор освітньої програми - д.ф.н., проф. Коломієць Лада Володимирівна, ladakolomiyets@gmail.com, 067-253-06-15.

 

Освітня програма “Художній переклад, літературне редагування та менеджмент перекладацьких проектів” орієнтована на підготовку висококваліфікованих перекладачів художніх та публіцистичних текстів, спеціалістів з кіноперекладу, редакторів-перекладачів, критиків перекладу, дослідників-перекладознавців.

Авторські теоретичні та практичні курси з художнього перекладу читають проф. Коломієць Л.В., д.ф.н. Пермінова А.В., доц. Радчук В.Д., к.ф.н. Іванченко А.В., з перекладу публіцистики – доц. Лобода Ю.А., з кіноперекладу – к.ф.н. Малкович Т.І., які водночас є досвідченими перекладачами-практиками.

Програма передбачає дві спеціалізації: “Художній переклад у міжлітературному діалозі” та “Функціональні аспекти художнього перекладу”. Обидві зосереджені на практичних заняттях – майстер-класах, на яких студенти шліфуватимуть своє художнє слово, перекладаючи прозові, поетичні, драматичні твори, опановуючи мистецтво кіноперекладу (дублювання та субтитрування), навчаючись зближувати “чуже зі своїм” (Ґете). Спеціалізації включають курси стилістичного редагування перекладів художніх текстів та менеджменту перекладацьких проектів.

Студенти проходять перекладацьку практику у книжкових видавництвах, зокрема “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, літературно-мистецьких, суспільно-політичних, наукових, науково-популярних виданнях, на радіо, телебаченні, студіях дублювання тощо.

Магістранти активно залучені до діяльності наукових шкіл кафедри: під керівництвом провідних фахівців студенти магістратури проводять власні розвідки, виконують кваліфікаційну роботу з актуальної проблематики перекладознавчої науки, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях та конкурсах наукових робіт, семінарах та майстернях з практики та критики художнього перекладу, мають можливість продовжити науково-дослідну роботу на освітньому рівні доктора філософії.

Випускники матимуть змогу працювати перекладачами для видавництв художньої літератури, перекладачами кінофільмів (дублювання та субтитрування), художніми редакторами перекладів; літературними оглядачами й критиками; керівниками перекладацьких проектів; відповідальними за міжнародне співробітництво у видавництвах.

Профілюючою кафедрою є кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови (завідувач – д.ф.н., проф. Коломієць Л.В.). Склад кафедри єунікальним для університетських кафедр перекладу України. У нас працює 4 доктори наук, 15 доцентів, які забезпечують високий фаховий рівень викладання.

 

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови