Мова іврит, англійська мова та переклад

ІВРИТ

Освітня прогама "Юдаїка (іврит, англійська мова; переклад)" має на меті підготовку спеціаліста, що володіє двома мовами, може забезпечувати переклад з цих мов у різних сферах сплікування. Іврит належить до мов світового значення з огляду на важливість юдейської культури для становлення та розвитку всесвітньої культури. Нині Ізраїль є важливим партнером України на Близькому Сході, що зумовлює потребу в спеціалістах, здатних забезпечувати комунікацію та налагоджувати культурний обмін між нашими країнами насамперед у гуманітарній сфері .

Освітня програма передбачає поглиблене вивчення івриту як першої та англійської як другої мови; спеціальні культурологічні та літературознавчі курси, що познайомлять студентів з формуванням та перебігами розвитку юдейської культури від сивої давнини до теперішнього часу, юдейською літературною традицією, насамперед, сучасною літературою Ізраїлю, мало відомою для української читацької аудиторії.

Студенти матимуть можливість здобути навички перекладу різних типів текстів, усного перекладу та обрати третю мову, що сприятиме підвищенню їхньої конкурентоздатності.

Реалізація програми відбуватиметься в тісній співпраці з Посольством Ізраїля в Україні, а також Ізраїльським культурним центром, що сприятиме участі студентів-юдаїстів у програмах академічного обміну, наукових конференціях, культурно-освітніх подорожах.