Елліністика, англійська мова та переклад (викладання новогрецькою мовою)

Освітня програма передбачає підготовку дослідника грецької лінгвокультури, спеціаліста в сфері міжкультурної комунікації, планування гуманітарної політики, пов’язаної з розвитком європейського мовно-культурного простору. Випускники програми отримають освітню кваліфікацію - Магістра філології за освітньою програмою елліністика, англійська мова та переклад за спеціальністю - 035 філологія.

Під час навчання магістранти зможуть поглибити та систематизувати теоретичні знання та практичні навички, пов’язані з функціонуванням новогрецької та англійської мов, візьмуть участь у дослідницьких та виробничих проектах, які реалізує кафедра елліністики: дослідження лексикону новогрецької мови, функціонування грецької мови в англомовному середовищі, лексикографічні проекти, проекти перекладу наукової та художньої літератури, виробничі практики, пов’язані функціонуванням дипломатичних установ, навчальних закладів, економічних структур.

Навчальні курси програми розраховані на поглиблення комунікативних компетенцій філологів у різних сферах спілкування, аналіз та застосування на практиці нових методів лінгвістичних та літературознавчих досліджень, що сприятиме розвитку їхньої наукової кар’єри, отриманню навчальних та дослідницьких грантів. Крім обов’язкових дисциплін (комунікативні стратегії першої та другої мов; теорія літератури; теорія та практика перекладу; педагогіка вищої школи; виробничі практики) студенти матимуть можливість прослухати спеціальні курси з актуальних проблем сучасного мовознавства та перекладознавства (спеціалізації вільного вибору: "лінгвістика та переклад", "текстологія та переклад").

Навчання створює передумови для успішного продовження наукових досліджень в аспірантурі зі спеціальності: Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови (новогрецька) в провідному елліністичному науковому осередку України та подальшого становлення Наукової школи проф. Н.Ф. Клименко.

Випускники магістратури кафедри елліністики потрапляють до резерву фахівців-неоелліністів, складеного Посольством Греції в Україні, що сприяє їхньому працевлаштуванню за фахом.