Новогрецька і англійська мови та переклад

Освітня програма "Елліністика (новогрецька мова + англійська мова; переклад), спеціальність 035 "філологія", дозволяє вступникові отримати кваліфікацію "бакалавр філології за спеціалізацією новогрецька мова і література та переклад". Метою програми є підготовка фахівця-гуманітарія, що володіє новогрецькою та англійською мовами і спеціалізується з кола питань, пов’язаних з грецькою культурою, її світовим значенням та впливом.

Навчаючись на кафедрі елліністики, студенти матимуть можливість опанувати мову, що належить до світових класичних мов; поглибити загальні культурні компетенції; удосконалити навички комунікації в гуманітарній сфері. Вони набудуть базових умінь роботи з текстами грецької традиції від поем Гомера до сучасності, познайомляться з розвитком та функціонуванням мови та культури, що зберегла свою самобутність упродовж кількох тисячоліть, зі світоглядом сучасних греків та кіпріотів, їхнім легендарним життєлюбством; дізнаються про грецький вплив на культуру та історію України; візьмуть участь у проектах, присвячених розбудові культурного буття етнічних греків, що проживають на території України і є однією з найбільших вітчизняних діаспор.

Освітня програма передбачає поглиблене вивчення новогрецької та англійської мов; спеціальні курси з використання цих мов у діловій сфері, перекладі; дисципліни, що знайомлять студентів з культурою грецькомовних країн крізь призму мови. Студенти матимуть можливість познайомитись з сучасною грецькою літературою, здобути навички перекладу різних типів текстів, усного перекладу та обрати третю мову, що сприятиме підвищенню їхньої конкурентоздатності.

Кафедра елліністики є провідним науковим та освітнім центром України, де фахово вивчають грецьку мову та культуру. На кафедрі працює фундатор українських неоелліністичних студій член-кореспондент НАН України, професор Ніна Федорівна Клименко. Новогрецьку мову та спеціальні філологічні дисципліни викладають досвідчені фахівці, що неодноразово проходили підвищення кваліфікації в університетах Греції та Кіпру. При кафедрі працює культурний центр елліністичних студій та грецької культури імені А. О. Білецького, метою діяльності якого є популяризація грецької культури в Україні: літературно-музичні вечори, лекції та семінари з провідними фахівцями, зустрічі з носіями мови. Центр також приймає іспити міжнародного зразка з новогрецької мови, що надасть можливість навчання та працевлаштування в Греції та на Кіпрі.

Кафедра співпрацює з головними університетами Греції та Кіпру. Щороку студенти та аспіранти за спеціальністю "елліністика" беруть участь у програмах академічного обміну різного терміну та цілеспрямування, наукових конференціях, культурно-освітніх подорожах.

Кафедра плідно співпрацює з посольствами Греції та Кіпру, що дозволяє студентам брати участь у заходах, які проводять ці установи, проходити перекладацьку практику, а також мати прямий зв’язок з майбутніми роботодавцями в сфері туризму, освіти, оптової торгівлі, банківської справи, культурного співробітництва тощо.