З англійської мови та другої західноєвропейської мови

Академічна кваліфікація – Магістр філології.

Професійна кваліфікація – перекладач (дві іноземні мови), викладач.

 

Освітня програма  готує висококваліфікованих перекладачів у різних галузях професійної діяльності та дослідників-перекладознавців.

Теоретичні курси з перекладу, перекладознавства та міжкультурної комунікації, які читають проф. Карабан В.І., проф. Коломієць Л.В., проф. Славова Л.Л., д. ф. н. Пермінова А.В., доц. Радчук В.Д., знайомлять з найсучаснішими напрямами досліджень. Магістранти активно залучені до діяльності наукових шкіл кафедри: під керівництвом провідних фахівців студенти магістратури проводять власні розвідки, виконують кваліфікаційну роботу з актуальної проблематики перекладознавчої науки, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях та конкурсах наукових робіт, мають можливість продовжити науково-дослідну роботу на освітньому рівні доктора філософії.

Спеціалізації практичного спрямування: “Письмовий переклад у професійній комунікації” та “Усний двосторонній переклад”.

Спеціалізація “Письмовий переклад у професійній комунікації” включає курси з найбільш затребуваних видів галузевого перекладу: медичного, юридичного, наукового, перекладу у сфері медіа, а також курс редагування перекладів фахових текстів.

Спеціалізація “Усний двосторонній переклад”орієнтована на вишкіл усного перекладача високого класу, здатного здійснювати як двосторонній послідовний, так і синхронний переклад під час конференцій, переговорів, судових засідань.

Студенти проходять перекладацьку практику у міжнародних організаціях, транснаціональних компаніях та урядових структурах.

Профілюючою кафедрою є кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови (завідувач – д. ф. н., проф. Коломієць Л. В.). Склад кафедри єунікальним для університетських кафедр перекладу України. У нас працює 4 доктори наук, 15 доцентів, які забезпечують високий фаховий рівень викладання.