Квасова Ольга Геннадіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

 

Тема кандидатської дисертації: «Групповая ролевая игра в обучении иноязычному общению учащихся 9 классов средней общеобразовательной школы» 13.00.02 - Теорія та методика навчання (германські мови).

Читає «Практичний курс англійської мови» на відділенні сходознавства Інституту філології, лекційний курс за вибором «Кроскультурний менеджмент: схожість та розбіжності різних лінгвокультур» (2 курс магістратури).

Стажування: Cito (Гаага, Нідерланди) (2010)

ForeignLanguagesCentreofUniversityofPecs(Центр іноземних мов Університету м. Печ, Угорщина) (2011)

University of Innsbruck (Інсбрук, Австрія) (2012)

Institute for foreigners if Siena (Сієна, Італія) (2014)

University of Copenhagen (Копенгаген, Данія)

Київський національний лінгвістичний університет (червень 2015)

Коло наукових інтересів

Мовне тестування, підготовка магістрантів/аспірантів до розробки та використання мовних тестів; підвищення компетентності викладачів університетів у контролі та оцінюванні іноземних мов; навчання англійської мови академічного вжитку.
 

Публікації за останні 5 років :

1. Kvasova, O. (forthcoming). A Case of Training University teachers in Developing and Validating Classroom Reading Test Tasks. In Tsagari D. (ed.) Classroom-based Assessment in L2 Contexts –Cambridge Research Publishing (Estimated publication date – 2016)

2. Квасова О.Г. Constructing valid classroom test tasks (multiple choice questions) for university students (note on a workshop). – Іноземні мови. – № 4 (84). – 2015. – С. 40-47.

3. Квасова О.Г. Тестова перевірка рівня сформованості англомовної компетентності у читанні у майбутніх філологів // Іноземні мови. – 2014. – №3 (79). – С.38-44.

4. Квасова О.Г. Контроль и оценка в профессионально-ориентированном курсе английского языка (магистратура, языковой факультете)// Учитель, ученик, учебник: материалы VII Международной научно-практической конференции : сборник статей. Том 1 /Отв. ред. О. Д. Вишнякова. — М. :КДУ, 2014. —С. 321-330.

5. Kvasova, O. andKavytska Tamara. (2014) The assessment competence of university foreign language teachers: A Ukrainian perspective // Language Learning in Higher Education. Volume 4, Issue 1, Pages 159–177, ISSN (Online) 2191-6128, ISSN (Print) 2191-611X, DOI: 10.1515/cercles-2014-0010, May 2014.

6. Квасова О.Г. Розробка тестових завдань для розвитку і контролю умінь англомовного аудіювання у вищому навчальному закладі// Іноземні мови.– 2013. – №2 (74). – С. 19-23.

7. Квасова О.Г. Навчання студентів магістратури англомовного професійно орієнтованого усного та писемного мовлення// Іноземні мови.– 2013. – №3 (75). – С. 50-55.

8. Квасова О.Г. Сучасні підходи до контролю та оцінки іншомовної міжкультурної компетентності. – Іноземні мови. – 2012. – №3. – С.50-57.

9. КвасоваО.Г. Здобуваючи науковий ступінь. Професійна англійська мова для студентів факультету іноземної філології: навч. посібник. – К.: Ленвіт, 2012. – 167 с.

10. Квасова О.Г. Контроль і оцінка у нaвчанні іноземних мов у вищій школі: завдання, проблеми, перспективи// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 85. Серія: педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2011. – С.112-115.

11.  КвасоваО.Г. Learning to ensure good testing practice(1) // Іноземні мови. –  2011. – №1. – С.62-66.

12.  КвасоваО.Г. Learning to ensure good testing practice(2) // Іноземні мови. –  2011. - №4. – С.57-60.

 

Керувала написанням 5 кандидатських дисертацій  Спеціальність 13.00.02 - Теорія та методика навчання (германські мови), чотири з яких захищені.

Член Міжнародної асоціації з мовного тестування (ILTA), Європейської асоціації з мовного тестування та оцінювання (EALTA), президент Всеукраїнської асоціації з мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО).