Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та отримала освіту за фахом: викладач англійської,французької мови  та зарубіжної літератури. Захистила кандидатську дисертацію (спеціальність – фольклористика 10.01.07).

У 2000 р. навчалася у міжнародному університеті м. Ніцци, (Франція). Закінчила з відзнакою школу ділового етикету та протоколу (Міністерство Закордонних Справ України).

Володіє українською, російською, англійською, французькою, німецькою мовами.

Спеціальність: Викладач англійської, французької мови  та зарубіжної літератури.

Тема кандидатської дисертації: «Фольклорні джерела творчості Роберта Бернса та Вальтера Скотта у контексті антиномії  історія-вигадка» (Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 10.01.07 – фольклористика, Київ - 2005)

Досвід роботи та  участь у проектах. Працює у системі вищої педагогічної освіти в галузі підготовки філологів, учителів англійської мови більше ніж 12 років. Активний учасник науково-методичних проектів, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарів та конференцій з викладання іноземної мови у вищій школі. Є ініціатором загальноукраїнськ освітніх проектів  у партнерстві із міжнародною правозахисною ассоціацією «Ла Страда», Посольством Мальтійського Ордену в Україні, ООН та посольством Швейцарії в Україні.Є співорганізатором міжнародного просвітницького кінофестивалю «Дитина Всесвіту»(Канни).Багратіон-Мухранська є радником багатьох міжнародних організацій із питань гуманітарної політики та освіти.

Курси та спецкурси: викладач читає практичний курс англійської мови та граматики на відділенні сходознавства. Викладала теорію та практику перекладу, інформаційні технології

Стажування: У 2000 р. пройшла стажування у міжнародному університеті м. Ніцци, Франція (поглиблене вивчення французької мови і культури) та у літній школі міста Єнгуїн (Каліфорнія,США). Має Сертифікат Британської Ради із комунікативної методики навчання та диплом видавництва Longman. Бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях та відвідує науково-методичні семінари для викладачів вищої школи.

Нагороди: «Woman of Action Award»(A Celebration of Women TM, a Global Women’s Advocacy Organization-Canada) –(2012), «Emissary of Peace» laureate («Women's International Coalition for Culture of Peace, Non-Violence and Empowered Women» Israel)-(2010).

Наукові інтереси: розробка навчальних програм, серед яких: «Навчання сучасних інформаційних технологій студентів відділення сходознавства Київського Національного Університету ім.Тараса Шевченка», тестування рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції, проблема створення сучасного підручника з англійської мови, мотивація у процесі оволодіння іноземною мовою студентською аудиторією, комплексний контроль рівня сформованості англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів.Фольклористика,компаративистика,етнопсихологія.

Основні положення дослідження висвітлені в таких публікаціях :

Є першим українським автором посібника з граматики англійської мови («The Olympic Games»), що є доступний у найвідоміших книжкових магазинах таких як Amazon.com, Amazon.fr, Sainsbury.Крім того є автором 30 наукових статей із яких 28 опубліковані у збіках вищої атестаційної комісії України.

1. Структурно – семантичний аналіз архаїзмів та історизмів у стародавніх шотландських та англійських баладах Проблеми семантики слова,речення та тексту:Зб.наук.пр. – К.:Київський національний ун–т ім.Тараса Шевченка, 2004. –    2001 . – Вип. 5. (Фахове видання ВАК України)

2.  Поєднання християнської та древньої кельтської символіки у баладі «Тем Лін». Тлумачення соціокультурних підвалин творчості шотландських бардів та сучасне сприйняття світу через символіку шотландських балад. Проблеми семантики ,прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун–т ім.Тараса Шевченка, 2004. – Вип. 3 (Фахове видання ВАК України).

3. Короткий лінгвосемантичний та літературознавчий аналіз деяких шотландських балад та творів, що були написані на їх основі (на матеріалі творчості В.Скотта та Р.Бернса) Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2004. – Вип. 5  (Фахове видання ВАК України) ст. 3-7

4.  Постать ватажків-розбійників в історії, фольклорі та літературі (шотландсько-українські паралелі). Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. –К.:Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип.11  (Фахове видання ВАК України)

5. Аналіз семантичної структури морально –етичних категорій  добра і зла та їх архаїчних відповідників на основі фольклорних джерел та їх адаптацій(шотландсько-українські паралелі)  Мовні і концептуальні країни світу. Зб. наук. пр. –К.: 2004. – Вип.10 (Фахове видання ВАК України)

6.  До питання про символ дуба та верби у фольклорній свідомості шотландців та українців.Література,фольклор,проблеми поетики. Зб. наук. пр. К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2005. Вип. 32 – (Фахове видання ВАК України).

7.  Антиномія «історія-вигадка» та залучення  фольклорної традиції поєднання смішного та серйозного при створенні авторської балади Р.Бернса «Тем Ошантер» Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. –К.:Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип.12 (Фахове видання ВАК України).

8.  Вплив шотландських фольклорних образів Томаса Віршувальника  та королеви ельфів  на творчість  сучасних українських письменників –фантастів.Проблема ксенофобії  та розуміння  місця жінки і чоловіка у сучасному  суспільстві ( на основі  роману Генрі Лайона Олді «Гарпія») Українське мовознавство. Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2004. – Вип. 5 (Фахове видання ВАК України).

9. Парадигма використання  творчості Р.Бернса,фольклору  та історії для відображення  деяких соціально-історичних реалій( від  В.Скотта до читачів інтерактивних медій пострадянського простору) Компаративні дослідження слов'янських мов та літератур. Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 11 – (Фахове видання ВАК України).

10. Освітні можливості  світової мережі інтернет  та їх використанні в Україні та світі :короткий аналіз Етнічні віміри універсуму:мова,література,культура  Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2011. (Фахове видання ВАК України).

11. До питання про антиномію «історія-вигадка» та фольклорно- міфологічну  опозицію «свій-чужий» у шотландській ті українській народній творчості( на матеріалі  народних та літературних історико- героїчних творів). Актуальні проблеми україгнської лінгвістики,теорія та практика : Зб.наук.пр. –К.: Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2004. – Вип. 23  (Фахове видання ВАК України).

12. «Отклик на монографию И.А. Манкевич: Поэтика обыкновенного: опыт культорологической интерпритации»Русская литература:исследования Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2004. – Вип. 15( Фахове видання ВАК України).

13. До питання про антиномію реальної та казкової  топонімії у баладах про Томаса Римача та Тема Ліна(на матеріалі творчості В.Скотта).Проблеми семантики, прагматики  та когнітивної лінгвістики: Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2004. – Вип. 20 ( Фахове видання ВАК України) ст. 28-32

14. Психологія спілкування: використання оціночних категорій «добро» та «зло» в українській, шотландській та французській народній творчості Література,фольклор,проблеми поетики Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 37 – (Фахове видання ВАК України)

15. До питання про парадигму використання творчості Т.Г.Шевченка, Р.Бернса,В.Скотта, шотландського фольклору та історії для відображення сучасних соціально- історичних реалій( на матеріалі інтерактивних медія- ресурсів пост радянського простору) Актуальні проблеми україгнської лінгвістики,теорія та практика : Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2004. – Вип. 24  (Фахове видання ВАК України)

16. На межі світів :репрезентація антиномії  «історія-вигадка» через теорію Семенова-Зусера (на матеріалі шотландської та української народної та літературної творчості) Українське мовознавство. Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2004. – Вип. 6 (Фахове видання ВАК України).

17. Фольклорні джерела творчості В.Скотта та Р.Бернса в контексті антиномії «історія- вигадка»:завдання,методи та перспективи  дослідження. Проблеми семантики слова, речення,тексту : Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 28 (Фахове видання ВАК України).

18. Короткий  порівняльний аналіз символу зайця  в українській та шотландській етносвідомості(гендерний аспект)Література,фольклор,проблеми поетики Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 36 – (Фахове видання ВАК України).

19. До питання про символ троянди у загальноєвропейській,шотландській ті українській міфосвідомості (на матеріалі народної та літературної творчості) Акруальні проблеми української лінгвістики,теорія та практика : Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 24 (Фахове видання ВАК України).

20. До питання про використання  морально- етичних категорій «добро» та «зло» в українських народних приказках та шотландських баладах Studia Linguistica Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 6 (Фахове видання ВАК України).

21. Фольклорні джерела творчості Р.Бернса та В.Скотта в контексті антиномії  «історія-вигадка»:завдання,методи та перспективи дослідження. Проблеми семантики, прагматики  та когнітивної лінгвістики: Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2004. – Вип. 28 ( Фахове видання ВАК України)

22. Фольклорні джерела творчості В.Скотта та Р.Бернса в контексті антиномії «історія- вигадка»: завдання,методи та перспективи  дослідження. Проблеми семантики слова, речення,тексту : Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 28 (Фахове видання ВАК України). – С. 37-42

23. Короткий  порівняльний аналіз символу зайця  в українській та шотландській етнос-свідомості (гендерний аспект). Література, фольклор, проблеми поетики. Зб. наук. пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 36 – (Фахове видання ВАК України). – С. 19-22.

24. До питання про символ троянди у загальноєвропейській,шотландській ті українській міфосвідомості (на матеріалі народної та літературної творчості) Актуальні проблеми української лінгвістики,теорія та практика : Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 24 (Фахове видання ВАК України). - С. 124-128

25.До питання про використання  морально-етичних категорій «добро» та «зло» в українських народних приказках та шотландських баладах. Studia Linguistica Зб.наук.пр. –К.:Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 6 (Фахове видання ВАК України). - С. 9-12

26.Література доби романтизму: як зацікавити студента? (від творчості Р.Бернса,В.Скотта, фольклору, історії до сучасних медіа ресурсів та компаративних студій) / «Зарубіжна література в школах України», Випуск 2, Видавництво «Антросвіт»,2013 р. – С . 28-34. 

27.До питання про використання сучасних інформаційних ресурсів при дослідженні фольклорних витоків творчості Р. Бернса та В.Скотта в контексті антиномії «Історія-вигадка» / «Завдання,методи та перспективи», StudiaLinguistica, Випуск  7.Вид.дім Бураго,2013 р. – с.305 - 309

28. The Olympic Games: English Grammar and Vocabulary Book .Олімпійські Ігри: Посібник з граматики та лексики англійської мови : навч. посіб. для студ. та абітур . /Каріна Володимирівна Багратіон-Мухранська . – Л.: Glagoslaw, 2013. – 120 с.