Драгінда Ольга Вікторівна

Кандидат філологічних наук, асистент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Освіта: отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, вчителя німецької мови.

Закінчила аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Перекладознавство» та успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою: «Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків».

Починаючи із 1999 року працює на кафедрі методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики.

Досвід роботи. Брала участь у роботі приймальної комісії на вступних іспитах до університету та є членом приймальної комісії зі вступу до магістратури. Виконувала обов’язки секретаря науково-методичної комісії з питань викладання іноземних мов на немовних факультетах КНУ імені Тараса Шевченка. Бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях та відвідує науково-методичні семінари для викладачів вищої школи.

Основні положення дослідження висвітлені в таких публікаціях :

1. Драгінда О.В. До проблеми звукосимволізму в поезії  // Вісник Київського ун-та. Іноземна філологія. Вип. 29. – К., 2000. – С56-58.

2. Драгінда О.В. «Колір у творах англійських поетів-романтиків (на матеріалі сонета Дж.Кітса «Blue! ‘Tis the life of heaven)»// Studia linguistica: Збірник наук.праць. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип.5, частина 2. – С.299-302.

3. Драгінда О.В. Фонетичне значення у поезії та віршовому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук.праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип. 30. – С.126-129.

4. Драгінда О.В. Фоносемантичний аспект у комплексному дослідженні віршових перекладів // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук.праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип. 31. – С.46-50.

5. Драгінда О.В. Фоностилістичні засоби у віршовому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук.праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – Вип. 12. – С.135-138.

6. Драгінда Ольга До проблеми аналізу художнього перекладу // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філілогія. Вип. 136. – Чернівці, 2002. – С.138-144.

7. Драгінда О.В. «Повік не вмре поезія землі» (Компаративне дослідження українських перекладів вірша Джона Кітса «On the Grasshopper and Cricket» // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філілогія. Вип. 115. – Чернівці, 2001. – С.165-171.

8. Драгінда О.В. Сприйняття кольору та звуко-кольорові кореляції у перекладознавчому аспекті // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук.праць. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. – Вип. 9. – С.93-97.

9. Драгінда О.В. Synaesthetic metaphor in the Ukrainian translations of the English Romantic poetry by J.Keats, P.B.Shelley, G.G.Byron // Abstracts of VII International Conference “Major Issues in Translation Studies and Translators’/Interpreters’ Training” – Vinnytsia: Nova Knyha, 2013. – p.66-67. (0,1 д.а.)

10. Денисенко М.В., Драгінда О.В., Дроботун В.М., Осідак В.В. Тестові завдання з англійської мови для вступників до магістратури: Частина І. – Київ: Логос, 2015. – 143 с.