Світич Сергій Іванович

Асистент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Освіта: Вища В 1983 році закінчив повний курс Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет) за спеціальністю «іноземна мова» (англійська). Володієтакимиіноземними мовами:англійською, німецькою, французькою та іспанською.

Спеціальність  Викладач англійської, німецької мови, французської, іспанської мови.

Досвід роботи Працює в університеті з 1995 року (асистент кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики, працював за сумісництвом в Інституті міжнародних відносин).

Курси або спецкурси, які читає співробітник «Практичний курс другої іноземної мови (англійська)», на відділенні сходознавства. Здійснює керівництво педагогічною практикою зі студентами.

Сфера наукових інтересів: Прикладна лінгвістика, міжкультурна комунікація, американознавство, тестологія, конструкти ідентичностей. Працює над кандидатською дисертацією.

Основні положення дослідження висвітлені в таких публікаціях :

1. Використання засобів наочності – як метод стимулювання пізнавальної діяльності на заняттях з англійської мови //Теоретичні питання освіти та виховання. Збірник наукових праць, КНЛУ випуск 16, Київ 2001 рік.

2. Психолого-педагогічні аспекти організації диференційованого навчання студентів-філологів у процесі навчання іноземної мови // Теоретичні питання освіти та виховання. Збірник наукових праць, КНЛУ випуск 17, Київ 2001 рік.

3. Етапи організації навчального спілкування студентів-сходознавців на заняттях з іноземної мови // Теоретичні питання освіти та виховання. Збірник наукових праць, КНЛУ випуск 18, Київ 2001 рік.

4. Навчальні завдання з англо-українського перекладу для студентів відділення сходознавства (3-4 курси) //ВПЦ, Київський університет, Київ 2001р., ІМВ

5. Загальнометодичний принцип комунікативності в навчанні іноземних мов // Наукові записки, Психолого-педагогічні науки. Випуск 1, Ніжин 2001р.

6. Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності студентів у процесі вивчення іноземної мови // Теоретичні питання освіти та виховання. Збірник наукових праць, КНЛУ випуск 21, Київ 2002 рік.

7. Щодо питання про зміст навчальної діяльності курсантів відділення сходознавства на заняттях іноземної мови // Теоретичні питання освіти та виховання. Збірник наукових праць, КНЛУ випуск 22, Київ 2002 рік.

8. Загальнометодичний принцип комунікативності в навчанні іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 9, Київ, 2003 р.

9. Діалектика взаємозв’язку умінь зі знаннями та навичками // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 14, книга 2, Київ, 2004 р.

10. Проблема формування комунікативних умінь у науково-методичній літературі для вищої школи // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 16, книга 2, Київ, 2005 р.

11. Синтаксична конвергенція та її роль у створенні експресивності художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 18, книга 2, Київ, 2005 р.

12. Динаміка взаємодії викладача та студентів у залежності від етапів навчання // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 23, частина 3, Київський університет, 2007 р.

13. Функціональна структура спілкування // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 26, частина 3, Київ, 2009 р.

14. Роль комунікативних завдань у розвитку вмінь читання // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 31, Київ, 2010 р.

15. Мови Богослужіння у контексті системи цінностей сучасної культури / Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Випуск 20., Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. с. 129-139

16. Проблеми вивчення стереотипів та стереотипізації: теоретико-методологічні підходи. / Наукові записки. - Січень-лютий 2013 /1 (63), ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 310-324