Костенко Ірина Володимирівна

Асистент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Освіта– вища, закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1996р.за спеціальністю: «романо-германська філологія».

Філолог, перекладач з англійської та німецької мов.

Досвід роботи: загальний педагогічний стаж 12 років, викладацький стаж в КНУ імені Тараса Шевченка 10 років.

Викладає: «Практичний курс англійської мови» на відділенні сходознавства та західної філології Інституту філології, практичний курс «Методика викладання іноземних мов».

Коло наукових інтересів:інтерактивні методи навчання,  інноваційні технології та підходи до навчання іноземних мов, проектна робота.

Публікації:автор програми " Практичний курс англійської мови" для студентів першого курсу західної філології за напрямком-освіта.2016-2017 рр.