Стовбчата Тетяна Олександрівна

Асистент  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Освіта: вища, Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка.

Спеціальність:романо-германські мови та література.

Досвід роботи:більше 40 років викладання англійської мови на всіх рівнях, участь у науково-методичних проектах, семінарах та конференціях з викладання англійської мови у вищій школі; читає курс з практики англійської мови на відділенні сходознавства.

Публікації: цілий ряд методичних посібників та розробок, статей з методичної тематики, навчальних програм для різних рівнів, тестів, модульних робіт.

Стажування:

International Certificate in Teaching English, St. Giles College, London, UK 1999. Має міжнародний сертифікат з викладання англійської мови як іноземної.

Certificate in Teaching English to Adults, the British Council, Kiev, Ukraine 1993, 1995.

Educational Training in Teaching  English to University and College Students, Pearson Education Ltd., Kiev, Ukraine, червень 2009. (Навчальний тренінг викладачів вищої школи – представництво « Пірсон Ед’юкейшн Лімітед ». Отримала сертифікат.)