Вакуленко Тетяна Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів.

У 1979 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю: «Романо-германські мови та література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та французької мов, перекладача.

У 1992 році захистила у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 на тему: «Структурно-семантичні і комунікативно-прагматичні особливості питальних речень фразеологізованої структури (у сучасній англійській мові)». 

Вчене звання доцента присвоєно у 1996 році.

Загальний стаж роботи ─ 42 роки, науково-педагогічний стаж у вищій школі III-IVрівня акредитації ─ 27 років.

Коло наукових інтересів:загальні проблеми лінгвістики та методики викладання професійної англійської мови.