Кучерява Людмила Василівна

Народилася1977 р.н.

У 2000 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю:  “Романо-германські мови  та літератури”.

У 2006 році захистила дисертацію на тему: “Ономастична система художньої прози (на матеріалі французьких романів ХІХ-ХХ століть)” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, зі спеціальності 10.02.05.

У 2014 році отримала вчене звання доцента.

Загальний стаж роботи 15,5 років, педагогічний стаж у вищій школі ІІІ-ІVрівня акредитації – 15,5 років.

З 2000 по 7 жовтня 2014 року працювала доцентом кафедри іноземних мов за фахом Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.

З 8 жовтня 2014 року і дотепер Кучерява Л.В. – доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах строкового трудового договору.

Кучерява Л.В. викладає дисципліни “Іноземна мова”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням” студентам 1 та 2 курсу факультету інформаційних технологій.

Є автором 11статейу фахових виданнях, загальна кількість публікацій 25.

Є співавтором 6 навчальних посібників (2 з яких з грифом МОН), 2 лабораторних практикумів, 2 методичних розробок, 1 термінологічного словника.

 

Основні публікації :

1.     Professional English. Basics of Economics. Airline Economics. – Навчальнийпосібник. – К.: НАУ, 2013. – 472 с.  (ГрифМОНУкраїни.Лист№ 1/11-1252 від01.02.2012р.)

2.     ProfessionalEnglish. Logistics. Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2015. –    416 с.(Гриф МОН України.Лист № 1/11-2645 від 17.02.2014 р.)

3.     Термінологічний англо-український словник з логістики. – Словник. – К: НАУ, 2015. – 84 с.

4.     Іменування актантів-неосіб та їх функції у французькій художній прозі ХІХ – ХХ століть. – Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наукових праць. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2013. – Вип. 23. – С. 259-266.

5. Імена-фон та їх функції у творах французьких авторів. - Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб.наукових праць. – К.: КНЛУ, 2013. – Вип. 30. – С. 135-141