Ніколенко Оксана Вікторівна

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземної мови математичних факультетів.

Народилася: 05.09.1971 р.н.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов.

Іноземні мови (англійська та іспанська)

Тема дисертації: «Номінації прізвиськ у англомовній картині світу».

З 1993 р. по теперішній час працює на посаді викладача кафедри іноземної мови  математичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

За період роботи на даній кафедрі проводила практичні заняття зі студентами 1-го, 2-го, 3-го та 4-го курсів механіко-математичного, біологічного, фізичного факультетів, а також із студентами магістратури 5-го та 6-го курсів факультету кібернетики.  

З 2009 р.  працює на факультеті кібернетики і  бере участь у проведенні експерименту за “Концепцією викладання іноземних мов у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”.

З2010 р.   бере участь у вступних магістрських іспитах до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нині на факультеті кібернетики викладає спецкурс: Англійська мова за професійним спрямуваннямдля студентів третього  року навчання  факультету кібернетики.

З  5 червня 1995 по 16 червня 1995 червня пройшла стажування на курсах «Вивченння новітніх методик та практики TESOL». 

З 01.09.2008 до 31.10.2008 проходила стажування у центрі наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України.

Наукові інтереси:

  • Лексична семантика і міжкультурні стереотипи.
  • Соціально-оціночні номінації  у контексті культури США та Великобританії.
  • Інноваційні процеси в системі словотвору англійської мови.
  • Категорізація емоцій в лексико-семантичній системі мові.
  • Антропоніми в сучасному комунікативному просторі.