Ребенко Марина Юріївна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів.

Закінчила Сумський державний університет із відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню об’єктивних і суб’єктивних аспектів деформацій у художньому перекладі (спеціальність 10.02.16 – перекладознавство).

Загальний стаж – 18 років, із них педагогічний стаж у вищій школі – 7 років.

Викладає курс англійської мови за професійним спрямуванням студентам 4 курсу факультету кібернетики.

Загальна кількість наукових праць – 26.

Наукові інтереси:українсько-англійський художній переклад (прагматичні аспекти та об’єктивно-суб’єктивні параметри художнього перекладу, феномен особистості перекладача), труднощі викладання англійської мови для студентів нефілологічних факультетів.