Приліпко Ірина Леонідівна

Директор Всеукраїнського навчально-наукового центру шевченкознавства при кафедрі історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології .

Доктор філологічних наук, доцент 

Закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2003 р.) за спеціальністю: «Українська мова та література».

Впродовж 2003–2006 років навчалася в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатську дисертацію «Системотворчі моделі ідіографії Валерія Шевчука» захистила в 2007 році.

З 2006 року працювала у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини на кафедрі української мови та літератури; обіймала посади асистента (2006–2007 рр.), старшого викладача (2007–2009 рр.), доцента (2009–2011 рр.).

Вчене звання доцента отримала у 2012 році.

Впродовж 2011–2014 років перебувала у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 25 вересня 2015 року захистила докторську дисертацію «Ідейно-художні домінанти прози про духовенство в українській літературі ХІХ – початку ХХІ ст.» за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Є авторкою навчального посібника з грифом МОН «Сучасні моделі літературознавчого аналізу: теоретико-методологічний аспект» (2010), навчально-методичного комплексу «Сучасна українська література» (2010), 2-х монографій («Проза Валерія Шевчука: проблеми ідіографії» (2009), «Духовенство в українській прозі ХІХ – початку ХХІ століть: художня рецепція та інтерпретація» (2014)), близько 40 наукових публікацій (4 з них у зарубіжних виданнях). Коло наукових інтересів – літературний процес ХІХ–ХХІ ст., поетика української прози, питання шевченкознавства, методологія літературознавчих досліджень.