20-27 травня 2016 Дев’яті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра фольклористики

Центр фольклору та етнографії

Український центр культурних досліджень

 

Міжнародна науково-практична конференція

«Дев’яті всеукраїнські наукові фольклористичні читання,

присвячені професору Лідії Дунаєвській» 20-27 травня, м. Київ

 

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового огляду сучасного стану гуманітаристики в Україні та світі із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують актуальні проблеми фольклористики, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства та традиційної культури.

 

Форма проведення: заочна.

Мова конференції: українська, всі слов’янські, англійська.

До участі вміжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері гуманітаристики.

В рамках конференції планується робота таких секцій:

 • Фольклор України як націєтвірний чинник
 • Фольклорна сугестія в сучасному медіа-просторі
 • Фольклор і фольклористика в сучасному освітньому просторі
 • Казкознавство в Україні
 • Фольклористика в Україні: здобутки, проблеми методології, перспективи розвитку
 • Етномозаїка традиційних культур населення України
 • Фольклор та фольклористика етнографічних регіонів України
 • На перехресті двох культур: взаємодія колективної та індивідуальної творчості
 • Етномузикознавство: історія дослідження та нові методологічні підходи
 • Україна і світ: полілог культур
 • Дитячий фольклор та фольклор для дітей
 • Нематеріальна культурна спадщина України: виклики та перспективи

У межах проведення Читань 20 травня 2016 р. в Інституті філології відбудеться Пленарне засідання «Національний фольклор – стратегічний ресурс державної безпеки»

Реєстрація:

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітетудо 22 квітня 2016 р.  (включно) такі документи:

1)      заповнену за зразком заявку;

2)      тези доповіді;

3)      відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка,  для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Коваленко_Заявка,  Коваленко_Тези, Коваленко_Внесок

 

Електрона адреса: lesyanaumovska@gmail.com

 

Вимоги до тез доповіді:

 • Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)
 • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, bold. Наприклад:

Українські паремії у словꞌянському фольклорі

 • Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я побатькові автора, повна назва установи, де навчається або працює автор: шрифт Times New Roman №14.

Наприклад:

Коваленко Софія Вікторівна

к.філол.н., доцент кафедри культурології

Ужгородського національного університету

 

 • Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 • Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

 

Авторам доповідей редакційною колегією наукового збірника «Література. Фольклор. Проблеми поетики» (Затверджено Міністерством юстиції України Свідоцтво КВ №16158-4630Р від 11.12.2009; Наказом МОН України від 13.07.2015 № 747) буде запропоновано опублікувати наукові статті у черговому випуску збірника (на платній основі).

 

Організаційний внесок:

Розмір організаційного внеску становить 180 грн.  (для докторів наук – безоплатно)

Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції, який буде направлено на поштову адресу учасників, вказану у заявках.

Учасникам з України організаційний внесок необхідно оплатити за такими реквізитами:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

р/р 31256356214095

ДКСУ

код банку 820172

ЄДРПОУ 02070944

 

Перерахунок організаційного внеску можна зробити в відділенні будь-якого банку в Україні.

 

Зразок оформлення заявки:

 • Прізвище, ім’я, по батькові учасника
 • Прізвище, ім’я, по батькові  наукового керівника (у разі його наявності)
 • Місце роботи (навчання)
 • Контактний телефон
 • E-mail
 • Поштова адреса для направлення збірнику матеріалів конференції


Координати організаційного комітету:

Кафедра фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

01601, Україна, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 14, ауд. 136

+38063 3085837 (моб.)(Олеся Наумовська)

+38044 2393169 (роб.)

+38044 2393113 (факс)

Сторінка університету: http://www.univ.kiev.ua/

Сторінка Інституту філології: http://philology.knu.ua/

Електронна адреса: lesyanaumovska@gmail.com

 

 

 

Категорія: