Навчальні дисципліни

 • Актуальні проблеми сучасної лінгвістики.
 • Антична міфологія.
 • Античне віршування.
 • Біологічна латина.
 • Візантійська цивілізація.
 • Вступ до класичної філології.
 • Вступ до мовознавства.
 • Вступ до порівняльно-історичного вивчення мов та санскритології.
 • Грецька діалектологія.
 • Грецька герменевтика.
 • Давньогрецька епіграфіка і палеографія.
 • Давньогрецька мова.
 • Жива латина.
 • Загальне мовознавство.
 • Історія грецької мови.
 • Історія давньогрецької літератури.
 • Історія класичної філології.
 • Історія латинської мови.
 • Історія римської літератури.
 • Історія й теорія античної риторики.
 • Культура античної Греції / Риму в давньогрецьких та латинських текстах.
 • Латинська епіграфіка й палеографія.
 • Латинська мова.
 • Латинська герменевтика.
 • Лінгвокраїнознавство Румунії.
 • Лінгвокультурологічні виміри класичних мов.
 • Медична латина.
 • Методика викладання класичних мов.
 • Методика викладання мови й літератури у ВНЗ.
 • Методика перекладу античних текстів .
 • Методологія та організація наукових досліджень.
 • Народна латина.
 • Психолінгвістика та соціолінгвістика.
 • Ранньохристиянська література.
 • Середньовічна латина.
 • Середньовічна латина в Україні.
 • Сучасна лінгвістика та класичні мови.
 • Теоретико-практичний курс новогрецької мови.
 • Юридична латина.