Субота Інна Олександрівна

Асистент кафедри Близького Сходу.

 

У 2005 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (арабська, англійська)».

З 2006 року викладає в на кафедрі Близького Сходу.

Читає нормативнікурси: «Історія арабської літератури», «Практичний курс арабської мови», «Практика перекладу з першоїмови»

Наукові інтереси: історія арабської літератури, сучасна арабська література, новітня література країн Перської затоки.

Проходила мовне стажування в Каїрському університеті (2014 р, 2015 р.).

Учасник міжнародних і всеукраїнських конференцій, серед яких:

Міжнародна наукова конференція "XV сходознавчі читання А. Кримського" 20.10-21.10. 2011 р. Київ

Міжнародна наукова конференція «Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» 18 жовтня 2012 року Київ

 

Першаміжнароднаконференціязісторіїарабськоїлітератури(The 1st International Conference on the History of Arabic Literature). 4-5 червня 2015 р.

Міжнародна конференція «Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті». 8 жовтня 2015 р. м. Київ

Публікації:

Розвиток системи жанрів в сучасній літературі арабських країн Перської

затоки // Сходознавство. – 2006. – № 35-36 С. – 181- 190

Новелістика країн Перської затоки // Сходознавство. – 2007. – № 38 С. – 146-152

 

Катарська новелістика: тенденції розвитку. XVСходознавчі читання А. Кримського до 140-річчя А.Ю. Кримського та 20-ї річниці Інститу сходознавсмва ім. А.Ю. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції м. Київ 20–21 жовтня 2011 р. С. – 146-148.

Передумови культурного відродження в країнах Перської затоки. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2014. Вип. 61 – С. 311-318

Становлення літературної критики в арабських країнах Перської затоки //

Сходознавство. – 2012. – № 57-58 С. – 118-126

 

Проблемно-тематичні аспекти новелістики Об’єднаних Арабських Еміратів// PolyphoniaOrientis: мова, література, історія, релігія. До ювілею В.С. Рибалкіна. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 231-241.

 

Становлення та розвиток кувейтської новели. Літературознавчі студії. Випуск 1 (44). Ч 2. К., 2015. – С. 217-232.

Women Short Stories Writing in Kuwait in the Second Half of the 20th Century. Book of Abstracts. The 1st International Conference on the History of Arabic Literature. Kyiv University 4-5 June 2015. – P. 38

Навчальний посібник «Арабська мова: тексти для позааудиторного читання» //Хоміцька О.Г., Горват Б.Е., Субота І.О.КНУ імені Тараса Шевченка, 2013.– 98 с.[Електронна версія]

Програма та методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія арабської літератури». (для студентів 3-4 курсів спеціальності «Арабська мова та література» за кредитно-модульною системою). КНУ імені Тараса Шевченка. К., 2013. – 55 с.