Резніченко Наталія Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри новітньої української літератури

Закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка (1998) та аспірантуру при кафедрі новітньої української літератури Інституту філології Національного університету ім. Тараса Шевченка (2008).

Тема кандидатської дисертації: «Українська проза для дітей 60 – 80-х років ХХ століття (жанрово-стильові модифікації)» 

 

 

 

Наукові інтереси: розвиток української прози для дітей.

Автор близько 25 наукових публікацій, серед яких наукові статті:

  1. Резніченко Н.А. Художні особливості пригодницької літератури для дітей 60-80-х років ХХ ст. / Н.А.Резніченко //  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика – Вип. 18 – 2007. – С. 19-22. 
  2. Резніченко Н.А. Дитяча психологія у творах Є.Гуцала / Н.А.Резніченко // Іноземна філологія. – 2007. – Вип. 119(2). – С. 248-253.
  3. Резніченко Н.А. Концептуальні принципи творення образу дитини у прозі О.Гончара (р. "Тронка") / Н.А.Резніченко //
  4. Резніченко Н.А Творчість Максима Рильського для дітей / Н.А.Резніченко // Літературознавчі студії: Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 34. – С. 193-196.
  5. Резніченко Н.А. Проблемно-тематичний та жанровий діапазон творів для дітей Остапа Вишні / Н.А.Резніченко //  Літературознавчі студії: Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 30. – С. 125-133.
  6. Резніченко Н.А. Міфологічний простір трилогії про Сонячних Зайчиків Всеволода Нестайка/ Н. А. Резніченко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. - 2015. - № 5. - С. 75-78.
  7. Українська мова та література: ЗНО за 30 днів: навчальне видання / Дубчак О.П., Міщенко О.І., Резніченко Н.А., Романенко О.В. – К.: «Генеза», 2013.
  8. Історія української літератури кінця ХІХ – поч. ХХІ ст.: навчально-метод. посіб. із планами практичних занять для студ. Філологів /

 

Викладає курси: «Історія української літератури І пол. ХХ ст.», «Історія української літератури ІІ пол. ХХ ст.», «Історія розвитку українського художнього перекладу (літературознавчий аспект)», «Українська література кінця ХХ – початку ХХІ ст. (жанрово-стильові тенденції)», «Науково-художня та дитяча література»,«Методика викладання української літератури».