Рябченко Марина Миколаївна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри новітньої української літератури

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (2002), Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007) та аспірантуру Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2010).

Тема кандидатської дисертації: «Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян)»

 

 

 

Наукові інтереси:сучасна українська проза, особливості розвитку української літератури ХХ – ХХІ ст., авангардні тенденції в українській літературі, модернізм та постмодернізм в українській літературі.

Список публікацій:

1.Рябченко М. М. Типи нарації у творах Любка Дереша (романи «Культ», «Трохи пітьми») / М. М. Рябченко // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 24. – С. 388-392.

2.Рябченко М. М. Автобіографічний наратив у сучасній українській прозі (за творчістю Н. Сняданко та С. Пиркало) / М. М. Рябченко // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 23. – Ч. 1. – С. 375-379.

3. Рябченко М. М. Наративні моделі прози Софії Андрухович / М. М. Рябченко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. VII (132). – С. 240-246.

4. Рябченко М. М. Моделювання фантастичного наративу в повісті «Балада для Кривої Варги» Марини Соколян / М. М. Рябченко // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2010. – Вип. 29. – С. 198-205.

5. Рябченко М. М. Релігійні алюзії в наративній структурі повісті «Херем» Марини Соколян / М. М. Рябченко // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип. 26. – С. 473-477.

6. Рябченко М. М. Типи нарації у творах Тані Малярчук / М. М. Рябченко // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип. 29. – С. 353-357.

7. Рябченко М. М. Елементи «чикліт»-прози в сучасній українській літературі (на матеріалі творів Наталки Сняданко, Світлани Пиркало) // Славянскія літаратуры у кантэксце сусветнай: Матэрыялы Х Міжнароднай навуковай канферєнцыі, Мінск, 6-8 кастрычніка 2011 г. – Мінск: «Выдавецкі центр БДУ», 2011. – С. 290-296.

8. Рябченко М. М. Компіляція різних форм постмодерної поетики в романі «Культ» Л. Дереша / М. М. Рябченко // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 36. – С. 557-563.

9. Рябченко М. М. Синкретизм фантастичних, фентезійних та міфологічних елементів у творчості Марини Соколян / М. М. Рябченко // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 177-187.

10.Рябченко М. М. Жанрова дифузія в сучасній українській прозі (на матеріалі творів Н.Сняданко, М.Соколян, С.Пиркало) / М. М. Рябченко // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 37(2). – С. 279-284.

11.Рябченко М. М. Концепт маски у творчості Юрія Винничука / М. М. Рябченко // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 39(2). – С. 360-366.

12.Рябченко М. М. Екзистенційні проблеми в поезії та прозі Ґео Шкурупія / М. М. Рябченко // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 40. –  С.246-252

13.Рябченко М. М. Художня рецепція образу Тараса Шевченка у творах українських авангардистів на початку та в кінці ХХ століття / М. М. Рябченко // Шевченкознавчі студії. – 2014. – Вип. 18. – С. 494-504

14.Рябченко М. М. Художнє осмислення заробітчанства в сучасній українській прозі // Літературознавчі студії: збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. Видавничий дім Дмитра Бураго. – 2015. – Випуск 43. – Частина 2. – С. 195-203.

Викладає курси: «Історія української літератури І пол. ХХ ст.», «Українська література ХХ-ХХІ століть», «Сучасний український літературний процес», «Українська новітня література» та ін.