Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад

 

МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«Східна філологія

(арабська, гінді, перська, турецька, в’єтнамська, індонезійська, китайська, корейська, японська), західноєвропейська мова та переклад»

Навчальний рік 2017/2018

1) Спеціальність: 035 –філологія

2) Освітня програма:   Східна філологія (арабська, гінді, перська, турецька, в’єтнамська, індонезійська, китайська, корейська, /японська) західноєвропейська мова та переклад

2а)За наявності спеціалізацій в межах освітніх програм: так / ні

  • Лінгвістика і друга східна мова,
  • Перекладознавство,
  • Сходознавчі студії

3) Тип освітньої програми: освітньо-наукова

4) Отримуваний ступінь: магістр

5) Передбачені кваліфікації:

  • Освітня:  магістр філології
  • Професійна:

6) Кількість навчальних семестрів: 4

7) Обсяг програми в кредитах ECTS:90

8) Мова навчання: українська;

арабська/гінді/перська/турецька/в’єтнамська/індонезійська /китайська/корейська/японська

9) Початок навчання: 1.09.2017

  Завершення навчання: 31.05.2017

10)  Кількість місць: 10 /10 /10 /16 /9 /8 /25 /15 /17

10а) в тому числі наявність місць державного замовлення – так / ні

11)  Вартість навчання за контрактом: уточнюється

12) Умови доступу:

  • Диплом бакалавра за спеціальністю «Мова і література (арабська /гінді /перська /турецька/в’єтнамська/індонезійська/китайська/корейська/японська) та переклад»

o  іспит з іноземної мови:  англійська мова

o   іспит з фаху: арабська /гінді /перська/турецька /в’єтнамська /індонезійська/ китайська /корейська /японська мова і література 

  • Диплом бакалавра зі іншими спеціальностями

-  додатковий іспит: лінгвокраїнознавство

-  іспит з іноземної мови: англійська мова

-  іспит з фаху:   арабська /гінді /перська /турецька /в’єтнамська /індонезійська /китайська /корейська /японська

13) Дати вступних випробувань 25 липня – 02 серпня 2017 р.

-  додатковий іспит: за розкладом

-  іспит з іноземної мови: за розкладом

-   іспит з фаху:за розкладом    

14) Перелік документів для вступу: Правила прийому КНУ, розділ IV, 3

15) Керівник освітньої програми: доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Бондаренко Іван Петрович

16) Адміністратор програми:   асистент Пишньоха Ольга Анатоліївна

17) Контакти керівника та адміністратора освітньої програми (телефон, факс, e-mail):

Бондаренко І.П.        239-36-09;

Покровська  І.Л.        239-31-57;        POKROVSKA@univ.net.ua              

Пишньоха О.А.           239-31-57;        olgapysh89@yandex.ua

18) Адреса кафедри і факультету, на яких реалізується освітня програма: бульвар Тараса Шевченка, 14, 01601

19) Контакти кафедри та факультету, на яких реалізується освітня програма:

тел.  239-31-83;       eastdepartment@ukr.net

тел.  239-31-57;       kafedraturkologii@gmail.com

20) WEB-сторінки освітньої програми, кафедри, факультету:

http://philology.knu.ua/node/44

http://philology.knu.ua/node/45

http://philology.knu.ua/node/46

https://www.facebook.com/groups/1700043580239643/