Східні мови і літератури та переклад, західноєвропейська мова

(арабська та французька, 
в`єтнамська та французька, 
індонезійська та англійська, 
китайська та англійська
корейська та англійська
гінді та англійська
перська та англійська,
турецька та англійська,  
японська та англійська)
 
 
В`єтнамська та французька

Спеціалізація - «В’єтнамська філологія та переклад», у рамках якої студенти мають змогу прослухати низку спецкурсів («Етнокультурна специфіка в’єтнамської фразеології», «Стилі та жанри в'єтнамської прози», «Сучасна в'єтнамська термінологія» тощо), передбачено комунікативно-перекладацьку практику з в’єтнамської та французької мов.

Освітня кваліфікація - Бакалавр філології. Випускники мають можливості працевлаштуванняв іноземних компаніях.

Куратор освітньої програми -  д.філол.н., проф. Бондаренко Іван Петрович 239-36-09, biwan2@gmail.com.

Освітня програма дає змогу оволодіти чотирма видами східномовної компетенції (аудіюванням, говорінням, письмом і читанням), а також вивчити всі необхідні теоретичні аспекти в’єтнамської мови (теоретичну фонетику і граматику, стилістику в’єтнамської мови, її історичний розвиток). Також освітньою програмою передбачено набуття навичок різностильового і різногалузевого перекладу з в’єтнамської мови. Окрім цього, програма дає змогу оволодіти чотирма видами мовної компетенції з західноєвропейської мови, що дозволить майбутнім випускникам стати фахівцями як із в’єтнамської, так і з французької мов та працювати з обома іноземними мовами.

Освітньою програмою передбачено вивчення таких нормативних курсів: практичний курс в’єтнамської мови, теоретична граматика в’єтнамської мови, стилістика в’єтнамської мови, лексикологія в’єтнамської мови, практика перекладу з в’єтнамської мови, практичний курс іноземної (французької) мови тощо.

Кафедра китайської, корейської та японської філології.

_______________________________________________________________________________________________________

Китайська та англійська

Спеціалізація - «Китайська філологія та переклад», у рамках якої студенти мають змогу прослухати низку спецкурсів («Особливості китайської ієрогліфіки», «Етнокультурна специфіка китайської фразеології», «Основи китайської лінгвокультурології» тощо), передбачено комунікативно-перекладацьку практику з китайської та англійської мов.

Освітня кваліфікація - Бакалавр філології. Випускники мають можливості працевлаштуванняу китайських компаніях.

Куратор освітньої програми - д.філол.н., проф. Бондаренко Іван Петрович 239-36-09, biwan2@gmail.com.

Кафедра китайської, корейської та японської філології

Освітня програма дає змогу оволодіти чотирма видами східномовної компетенції (аудіюванням, говорінням, письмом і читанням), а також вивчити всі необхідні теоретичні аспекти китайської мови (теоретичну фонетику і граматику, стилістику китайської мови, її історичний розвиток). Також освітньою програмою передбачено набуття навичок різностильового і різногалузевого перекладу з китайської мови. Окрім цього, програма дає змогу оволодіти чотирма видами мовної компетенції з західноєвропейської мови, що дозволить майбутнім випускникам стати фахівцями як із китайської, так і з англійської мов та працювати з обома іноземними мовами.

Освітньою програмою передбачено вивчення таких нормативних курсів: практичний курс китайської мови, теоретична граматика китайської мови, стилістика китайської мови, лексикологія японської мови, практика перекладу з китайської мови, практичний курс іноземної (англійської) мови тощо.

______________________________________________________________________________________________________

Корейська та англійська

Спеціалізація - «Корейська філологія та переклад», у рамках якої студенти мають змогу прослухати низку спецкурсів («Жанри та стилі корейської літератури», «Словотвір корейської мови», «Етнокультурна специфіка корейської фразеології» тощо), передбачено комунікативно-перекладацьку практику з корейської та англійської мов.

Освітня кваліфікація - Бакалавр філології. Випускники мають можливості працевлаштуванняу корейських компаніях.

Куратор освітньої програми - д.філол.н., проф. Бондаренко Іван Петрович 239-36-09, biwan2@gmail.com.

Освітня програма дає змогу оволодіти чотирма видами східномовної компетенції (аудіюванням, говорінням, письмом і читанням), а також вивчити всі необхідні теоретичні аспекти корейської мови (теоретичну фонетику і граматику, стилістику корейської мови, її історичний розвиток). Також освітньою програмою передбачено набуття навичок різностильового і різногалузевого перекладу з корейської мови. Окрім цього, програма дає змогу оволодіти чотирма видами мовної компетенції з західноєвропейської мови, що дозволить майбутнім випускникам стати фахівцями як із корейської, так і з англійської мов та працювати з обома іноземними мовами.

Освітньою програмою передбачено вивчення таких нормативних курсів: практичний курс корейської мови, теоретична граматика корейської мови, стилістика корейської мови, лексикологія корейської мови, практика перекладу з корейської мови, практичний курс іноземної (англійської) мови тощо.

Кафедра китайської, корейської та японської філології.

_______________________________________________________________________________________________________

Індонезійська та англійська

Спеціалізація - «Індонезійські студії», у рамках якої студенти мають змогу прослухати низку спецкурсів («Релігійний чинник в історії індонезійської літератури», «Жанри та стилі індонезійської літератури», «Ділова комунікація індонезійською мовою» тощо), передбачено комунікативно-перекладацьку практику з індонезійської та англійської мов.

Освітня кваліфікація - Бакалавра філології. Випускники мають можливості працевлаштуванняв іноземних компаніях.

Куратор освітньої програми - д.філол. н., проф. Бондаренко Іван  Петрович 239-36-09, biwan2@gmail.com.

Освітня програма дає змогу оволодіти чотирма видами східномовної компетенції (аудіюванням, говорінням, письмом і читанням), а також вивчити всі необхідні теоретичні аспекти індонезійської мови (теоретичну фонетику і граматику, стилістику індонезійської мови, її історичний розвиток). Також освітньою програмою передбачено набуття навичок різностильового і різногалузевого перекладу з індонезійської мови. Окрім цього, програма дає змогу оволодіти чотирма видами мовної компетенції з західноєвропейської мови, що дозволить майбутнім випускникам стати фахівцями як із індонезійської, так і з англійської мов та працювати з обома іноземними мовами.

Освітньою програмою передбачено вивчення таких нормативних курсів: практичний курс індонезійської мови, теоретична граматика індонезійської мови, стилістика індонезійської мови, лексикологія індонезійської мови, практика перекладу з індонезійської мови, практичний курс іноземної (англійської) мови тощо.

Кафедра китайської, корейської та японської філології.

_________________________________________________________________________________________________________

Японська та англійська

Спеціалізація - «Японська філологія та переклад», у рамках якої студенти мають змогу прослухати низку спецкурсів («Японська мова для академічних цілей», «Особливості японської ієрогліфіки», «Етнокультурна специфіка японської фразеології» тощо), передбачено комунікативно-перекладацьку практику з японської та англійської мов.

Освітня кваліфікація - Бакалавр філології. Випускники мають можливості працевлаштуванняу японських компаніях.

Куратор освітньої програми - д.філол.н., проф. Бондаренко Іван Петрович 239-36-09, biwan2@gmail.com.

Освітня програма дає змогу оволодіти чотирма видами східномовної компетенції (аудіюванням, говорінням, письмом і читанням), а також вивчити всі необхідні теоретичні аспекти японської мови (теоретичну фонетику і граматику, стилістику японської мови, її історичний розвиток). Також освітньою програмою передбачено набуття навичок різностильового і різногалузевого перекладу з японської мови. Окрім цього, програма дає змогу оволодіти чотирма видами мовної компетенції з західноєвропейської мови, що дозволить майбутнім випускникам стати фахівцями як із японської, так і з англійської мов та працювати з обома іноземними мовами.

Освітньою програмою передбачено вивчення таких нормативних курсів: практичний курс японської мови, теоретична граматика японської мови, стилістика японської мови, лексикологія японської мови, практика перекладу з японської мови, практичний курс іноземної (англійської) мови тощо.

Кафедра китайської, корейської та японської філології.

__________________________________________________________________________________________________________

Турецька та англійська 
 
 
Куратор освітньої програми - к.ф.н., доц.  Ірина Леонідівна Покровська; 239-31-57; irem2003@ukr.net.
 

Освітня програма спрямована на забезпечення сучасної університетської підготовки фахівців з турецької мови, а саме ґрунтовну підготовку з теоретичних курсів турецької, англійської мови та теоретичного мовознавства, а також комплекс теоретичних дисциплін, що забезпечують фундаментальну підготовку, професійний рівень, світогляд сучасного тюрколога-перекладача.

Основні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця: Практичний курс турецької мови, Історія турецької літератури, Теорія та практика перекладу, Лексикологія турецької мови, Теоретична граматика турецької мови.

Практики: Комунікативно-перекладацька практика з відривом (східна, західноєвропейська мова).

Отримані знання та вміння надають можливість професійної реалізації в таких видах діяльності: філологічне забезпечення у роботі установ різного типу, робота філолога-перекладача у відділах дубляжу провідних телевізійних каналів, спільних українсько-турецьких приватних підприємствах, екскурсійних бюро, туристичних агенціях, викладання турецької мови як іноземної у середніх загальноосвітніх закладах тощо.

Випуск фахівців здійснює кафедра тюркології.

___________________________________________________________________________________________________________

Арабська та французька, перська та ангійська, гінді та англійська

Освітня кваліфікація - Бакалавр філології.

Куратор освітньої програми -  к.ф.н., доц. Мазепова Олена Вікторівна; 239-31-83; mazepova.olena@gmail.com

Освітня програма передбачає високий рівень підготовки фахівців зі східної  мови і літератури (арабської, перської, гінді), які отримають глибокі знання з фонетики, морфології, синтаксису, лексикології та історії східних мов, оволодіють необхідними навичками та знаннями для здійснення східномовно-українського і українсько-східномовного перекладу,  досконало вивчать одну з західноєвропейських мов (англійську або французьку) як другий фах. Викладання низки дисциплін на кафедрі забезпечують носії східних мов. Під час навчання у бакалавраті студенти матимуть можливість проходити мовне стажування в університетах країн, мову яких вони вивчають.

Основні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця: Практичний курс східної мови, Лінгвокраїнознавство країн Сходу, Лексикологія східної мови, Практика перекладу зі східної мови, Історія східної мови, Історія літератур країн Сходу, Практичний курс західноєвропейської мови, Практика перекладу з західноєвропейської мови.

Освітня програма не включає додаткових спеціалізацій.

Практики: Комунікативно-перекладацька практика з відривом від навчання (східна,західноєвропейська мови). 

Отримані знання і вміння відкривають широкі перспективи працевлаштування в різних сферах діяльності, зокрема у Посольстві країн Сходу в Україні, Посольстві України у країнах Сходу, НАК «Нафтогаз», Торгівельно-промисловій палаті України, регіональних торгівельно-промислових палатах, Службі безпеки України, сфері освіти, приватних фірмах.

Випуск фахівців здійснює кафедра Близького Сходу.