Гагаузька філологія, англійська мова та переклад

Спеціалізації - «Гагаузька філологія та переклад», «Переклад і турецька мова».

Освітня кваліфікація - Бакалавр філології..

Куратор освітньої програми - в.о. зав. каф. тюркології, к.ф.н., доцІрина Леонідівна Покровська; 239-31-57; irem2003@ukr.net.

Освітня програма спрямована на ґрунтовне вивчення гагаузької, англійської та української мов. Програма передбачає викладання фонетики, історії гагаузької мови та літератури, стилістики сучасної гагаузької мови, теорії та практики перекладу, методики викладання, а також спецкурси з літературознавства. Викладання дисциплін здійснюється висококваліфікованими викладачами та носіями мов. Навчальний процес повністю  забезпечується новою навчальною літературою чотирма мовами – українською, гагаузькою, турецькою та англійською, що відкриває можливість швидко та ґрунтовно опанувати гагаузьку мову та декілька інших мов.

Основні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця: Історія тюркської літератури та фольклору, Практичний курс гагаузької мови, Історія огузьких етносів, Методика викладання іноземних мов та гагаузької літератури, Загальнотеоретичний курс гагаузької мови.

Практики: Комунікативна практика з відривом (гагаузька та англійська мови).

Випускники зможуть знайти престижну роботу – наукову і педагогічну: на сьогоднішній день фахівців з гагаузької мови надзвичайно потребують загальноосвітні школи на теренах України, крім того, випускники цієї освітньої програми зможуть працювати викладачем в університетах та займатися науково-дослідницькою діяльністю в різноманітних наукових закладах України, зокрема в Інституті сходознавства імені Агатангела Кримського Академії наук України; перекладацьку, видавничу та журналістську: коректором або редактором у ЗМІ та у фаховій періодиці; у громадських організаціях: ГО «Союз гагаузів України» тощо.

Випуск фахівців здійснює кафедра тюркології.