Зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика навчання

 

Бакалаврська освітня програма

«Зарубіжна література та англійська мова»

Навчальний рік 2017/2018

 

1. Спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

2. Освітня програма:  зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика навчання 

2а) За наявності спеціалізацій в межах освітніх програм: так 

Спеціалізації вмежах освітньої програми:

  • Методологічні студії та методика викладання

3. Тип освітньої програми:  освітньо-наукова

4. Отримуваний ступінь: бакалавр середньої освіти за спеціалізацією зарубіжна література та англійська мова

5. Передбачені кваліфікації:

- Освітня: бакалавр середньої освіти за спеціалізацією зарубіжна література та англійська мова;

- Професійний: 014.02 Вчитель зарубіжної літератури та англійської мови (за умови дотримання вимог присвоєння професійної кваліфікації)

6. Кількість навчальний семестрів: 8  семестрів

7. Обсяг програми в кредитах ECTS: 240 кредитів

8. Мова навчання: українська, англійська

9. Початок навчання: 01.09.2017 року

    Завершення навчання: 30.06.2021 року

10. Кількість місць: 20 (ліцензований обсяг)

                                         (вказатиліцензований обсяг)

10а) в тому числі наявність місць державного замовлення: так

11. Вартість навчання за контрактом: уточнюється.

12. Умови доступу:

  • атестат проповнузагальну середню освіту
  • сертифікати ЗНО:
  • українська мова і література,
  • історія України,
  • іноземна мова

14. Перелік документів для вступу:  правила прийому КНУ, розділ IІ, § 2-3

15. Керівник освітньої програми:

керівник програми: Любарець Наталія Олексіївна

16. Адміністратор програми: Канова Ганна Олександрівна

17. Контакти керівника та адміністратора освітньої програми (телефон, факс, e-mail):

керівник програми: Любарець Наталія Олексіївна, 239-33-74, liubarets@univ.net.ua , nata-lyu@ukr.net

адміністратор освітньої програми: Канова Ганна Олександрівна, 239-33-74, kanova2004@ukr.net

18. Адреса кафедри і факультету, на якій реалізується програма:Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедра зарубіжної літератури, бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 73

19. Контакти кафедри і  факультету, на якій реалізується програма: кафедра зарубіжної літератури: fldeptknu@gmail.com, 239-33-74,

20. WEBсторінки освітньої програми, кафедри, факультету/інституту:http://philology.knu.ua/node/33

 

Програма має на меті забезпечити комплексну підготовку фахівця з викладання зарубіжної літератури та англійської мови. Особлива увага буде приділятися поглибленому вивченню літературного процесу, починаючи від літератури античності, Давнього Сходу, західноєвропейської літератури доби Середньовіччя та Відродження, нової літератури Західної Європи та Америки, російської літератури ХІХ та ХХ століття, завершуючи новітньою літературою Західної Європи та Америки. Фахову мовну підготовку забезпечать практичний та теоретичний курси англійської мови, які дозволять студентам отримати знання з історії мови, теоретичної фонетики та граматики, лексикології та стилістики та навички володіння мовою на фаховому рівні. Дисципліни психолого-педагогічного та методичного блоку дозволять студентам набути необхідних знань і вмінь для роботи в умовах сучасного педагогічного середовища. Здобуті теоретичні знання студенти зможуть доповнити практичними навичками й уміннями під час виробничо-педагогічних практик.

Основними дисциплінами, які забезпечують підготовку фахівців, є комплексні дисципліни «Історія зарубіжної літератури» та «Практичний курс англійської мови», «Англійська мова: лексико-граматичний аспект», «Англійська мова: семантико-стилістичний аспект», а також «Загальна, вікова та педагогічна психологія», «Педагогічна майстерність», «Методика викладання зарубіжної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», «Інноваційні підходи навчання англійської мови у школі профільного, спеціального та дистанційного навчання».

Під час навчання студенти проходять 2 виробничо-педагогічні практики з викладання англійської мови та зарубіжної літератури відповідно. Практики проводяться впродовж 7-го та 8-го семестрів з відривом від навчання.

Випускники освітньої програми має можливість працювати вчителем зарубіжної літератури та англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладах.